عوامل انتشار بیماری لوک آمریکایی و درمان آن

توضیحات:

 • به نام خدا

  عوامل موثر در انتقال این بیماری مهم عبارت اند از:

  - تعویض قابها از کندوی آلوده به کندوی سالم .
  - لوازم زنبورداری آلوده .
  - تغذیه زنبوران با عسل آلوده .
  - تبادل غذا بین اعضای کلنی .
  - غارتگری کندوها .
  - ورود اشتباهی یا اتّفاقی زنبوران آلوده به کلنی های سالم .
  - گرفتن بچه طبیعی یا مصنوعی از کلنی های بیمار . 
  - خرید و فروش زنبوران آلوده .
  - زنبوران نر کلنی های آلوده که آزادانه داخل هر کندو می روند 


  درمان:

   داروی اکسی تتراسیکلین ( ترامایسین )
  این دارو به صورت پودر زرد رنگ می باشد . 5/0 تا 1 گرم از مادّة مؤثّر را به ازای هر کندو به شربت اضافه نموده و به زنبورها می دهیم . تکرارشربت دهی بااین دارو4 روزپس ازاوّلین تغذیه است. زمان مصرف این دارو دو نوبت در سال یکی در پائیز و دیگری در اوائل بهاراست. 


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :