بیماری انگلی کنه وآروا زنبور عسل 2

توضیحات:

 • به نام خدا

   

  وجود کنه در کندواز آن جا که کنه به صورت مخفی در کندو زندگی می کند و تکثير می يابد، لذا در سال های اوليه نمی توان آن را به سادگی تشخيص داد و از طرفی درج هی افزايش نسل کنه به طور متوسط ساليانه١٠  عدد است، بعد از سومين سال آلودگی تعداد کنه افزايش يافته و خسارات آن نمايان می شود.

  -اغلب زنبوران کارگر بی قرارند و به سرعت راه رفته و بدون دليل بال های خود را به هم می زنند، و در صورت استقرار کنه در مفصل بال ها زنبور قدرت پرواز خود را از دست می دهد.

  -به دليل تغذيه کنه از خون زنبوران سبب مرگ و مير غيرعادی زنبوران می شوند

  -گاهی لارو کنه از حجره خارج شده و به کف کندو می افتد.

  -زنبوران داخل کندو اغلب ناقص الخلقه و دارای شکل غيرطبيعی هستند.

  به علت ضعيف شدن و پايين آمدن قدرت پرواز و جفت گيری زنبوران نر اغلب ملکه های ناقص و يا جفت گيری نکرده در کندو مشاهده می شود.

  راه های سرايت و انتشار کنه :

  -زنبوردار با بازديدهای روزانه خود از کندوها و انتقال زنبور و شان از يک کندو به کندوی ديگر هم چنين با وسايل کار خود موجب انتقال و سرايت کنه از يک کندو به کندوی ديگرمی شود.

  -زنبوران نر که درفصل بهار فراوانند (و کنه ها نيز علاقه خاصی به آن ها دارند) به راحتی داخل هر کندويی که بخواهند، می شوند و علاوه بر اين با پرواز طولانی از يک زنبورستان به زنبورستان های مجاور انتقال و سرايت انگل می شوند.

  -زنبوران کارگر در اثر باد و يا ورود اشتباهی و يا هنگام غارت کندوهای آلوده موجب سرايت و اشاعه انگل در داخل زنبورستان و يا زنبورستان های مجاور می شوند.

  -بچه کندوهای طبيعی آلوده به کنه، که ممکن است چندين کيلومتر از زنبورستان اصلی دور شوند يکی ديگر از عوامل انتشار انگلی است. در بسیاری از مواقع زنبورها به دلیل فرار از آلودگی ، به صورت گروهی کندو را ترک گفته و همانند زمان بچه دادن روی یک شاخه به صورت خوشه جمع می گردند و این در صورتی است که درون کندو تخم ، لارو و شفیره به همراه عسل و گرده هم وجود دارد .

  -نقل مکان و مهاجرت يکی از عوامل مهم سرايت و انتشار انگل از يک نقطه به نقطه ديگر کشور است.

  -خريد کندو از زنبورستان آلوده و انتقال آن به زنبورستان سالم نيز موجب اشاعه انگل می شود.

  منبع :عسل خاطره


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :