کیک جانشین گرده و عسل PC-2 (پی.سی-2)

توضیحات:

 • به نام خدا

  مکمل غذایی فوق حاوی کربوهیدرات، پروتئین های گیاهی، پپتید، نوکلئوتید، پروبیوتیک و پربیوتیک، عسل، عصاره های گیاهی، اسیدهای آمینه، ویتامین ها، مواد معدنی و اسیدهای چرب مورد نیاز زنبورعسل می باشد که بر اساس نیاز زنبوران در مراحل مختلف زندگی( مرحله لاروی، زنبوران جوان و مسن ) فرموله شده است.

  این مکمل حتی توسط زنبوران جستجوگر نیز مصرف می شود، بنابراین بصورت قابل توجهی از کاهش ذخایر بدنی جلوگیری می کند که در نتیجه زنبوران جستجوگر از طول عمر بیشتری نیز برخوردار خواهند بود و تعداد روز بیشتری می توانند صرف جمع آوری شهد کنند. درضمن استفاده از این مکمل در کل طول دوره پرورش برای زنبوران قابل مصرف هست حتی زمانیکه گرده در طبیعت موجود می باشد، که ضمن تعادل در جیره غذایی زنبور عسل سبب کاهش مصرف عسل داخل کلنی نیز می شود و بنابراین میزان برداشت عسل از کلنی بیشتر می شود.

   

  مزایای استفاده از مکمل های غذایی زنبور عسل اسپادانا مکمل

  تأمین کننده نیاز های حیاتی زنبوران جهت رشد و نمو نوزادان و زنبوران جوان

  امکان استفاده توأم زنبوران جوان و مسن از آن در کل طول سال

  افزایش ذخایر بدنی زنبوران

  افزایش طول عمر زنبوران

  افزایش ماندگاری زنبوران و بهبود زمستان گذرانی

  افزایش در حجم تخمدان و میزان تخمگذاری ملکه

  افزایش قابلیت تولید مثلی زنبوران نر

  افزایش مقاومت کلنی زنبورعسل به بیماری ها

  افزایش قابلیت هضم و جذب مواد غذایی در دسترس زنبور عسل

  افزایش مقاومت به بیماری ها و استرس های محیطی

  افزایش بقاء لاروها و جلوگیری از عارضه خوردن لاروها (کانی بالیسم) در کلنی

  افزایش تولید عسل

  افزایش موم بافی

  افزایش راندمان کلنی زنبور عسل


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :