زنبورداری در فصل زمستان (آماده کردن کلنی)

توضیحات:

 • به نام خدا

  هوای سرد برای زنبوران عسل مشکلی ایجاد نمی کند و با رعایت نکات زیر می توان زمستان گذرانی بهتری را برای زنبوران پیش بینی کرد.

  تمیز کردن داخل کندوها و تخلیه آشغال ها، اجساد زنبوران مرده ، خرده موم ها و غیره .

  مرتب کردن و چیدن قاب ها ؛ بیشتر زنبورها دوست دارند روی قابی زندگی کنند که حداقل یک بار در حجره ی آن نوزاد پرورش یافته باشد . بنابراین باید قاب های حاوی ورق موم آجدار و حتی قاب های بافته شده ای را که ملکه در سلول های آن ها تخمگذاری نکرده از کندوها بیرون آورید .

  تنک کردن : پس از چیدن قاب ها چون جمعیت کند و در این فصل کم است فقط ۵ یا ۶ قاب را که دو طرف آن ها پر از زنبور است در کند و می گذاریم و قابهای خالی و فاقد زنبور را برمی داریم . به این ترتیب مقداری فضای خالی در کند و به وجود می آید . و در نتیجه زنبوران برای گرم کردن فضای خالی غذای بیشتری مصرف خواهند کرد. برای جلوگیری از مصرف غذای بیشتر می توان فضای خالی را با استفاده از تخته های مخصوص پر کرد . م یا در دو طرف کند و دو عدد قاب معمولی که در دو طرف آن ها تخته یا فیبر کوبیده شده قرار داد . همچنین در جاهای خالی کند و پشت قاب های تخته کوبیده شده را می توان با کاغذ مچاله شده و یا گونی پر کرد . روی تمام قاب ها نیز باید ابتدا یک گونی یا پارچه کتان و سپس چند برگه روزنامه گذاشت و درب کندو را در جای خود قرار داد.

  محل استقرار کندوها بادگیر نبوده ، خشک و عاری از رطوبت باشد . زیرا زنبورها سرما را با خوردن عسل بیشتر و خوشه شدن جبران می کنند و رطوبت باعث اضافه شدن سرمای داخل کندو می شود و زنبوران از مبارزه با رطوبت و باد عاجزند .

  کیفیت مدیریت پائیزه و آماده سازی کندوها برای زمستان گذرانی ، در بهار قضاوت می شود . چنانچه در بازدید بهاره با کندوهایی خشک و عاری از بیماری و وضعیت مطلوب کلنی ها مواجه شدیم مشخص می شود که مدیریت پائیزه خوب و رضایت بخش بوده است .


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :