زنبورداری در فصل زمستان (تهویه کندوی زنبور عسل)

توضیحات:

  • به نام خدا

    موضوع تهویه در کندوی زنبور عسل خیلی مهم است ولی متأسفانه بیشتر زنبورداران توجهی به آن ندارند . زنبور عسل در مقابل مصرف تقریبا ۴ کیلو گرم عسل ، حدود ۳لیتر آب در محیط اطراف رها می کند . در مواقع عادی سال این موضوع مسئله مهمی ایجاد نمی کند . اما در زمستان آب روی سطوح داخلی و سر کند و بخصوص در بالای توده زنبوران ، متراکم شده و یخ می زند . وقتی حرارات کند و بالاتر رود برفک ها آب می شوند ، و قطره قطره روی توده زنبوران می ریزد . کلنی های قوی بخوبی از عهده این مشکل بر می آیند ولی در کلنی های ضعیف این عمل زیان آور است. تحقیقات زیادی در این رابطه به عمل آمده و پس از انجام آزمایش های فراوان محققین به این نتیجه رسیده اند که سوراخی به قطر 5/2 سانتی متر در روی بدنه بالائی کند و ایجاد کنند . عده ای تصور می کنند با این عمل ، حرارت به همراه رطوبت از کندو خارج می شود که در نتیجه مصرف عسل بالا خواهد رفت . اما با اندازه گیری های دقیق معلوم شده است که این نظریه درست نیست و امروزه ایجاد دریچه هوا یا تهویه در بالای کندوی قوی توصیه می شود و بنابراین پوشانیدن کندوها در زمستان بصورت دائمی لازم نیست .


  • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
    تماس : 09023025634
    انتشار مطلب در :