زنبورداری در فصل زمستان (بازدید کندوها)

توضیحات:

  • به نام خدا

    عملیاتی که در زمستان در زنبورداری ها صورت می گیرد به شرایط آب و هوای منطقه بستگی دارد . در مناطق سردسیر حتی اگر کلنی ها برای زمستان گذرانی خوب آماده شده باشند بازدید زمستانه از اهمیت بسیار برخوردار است . با اینکه در زمستان نمی توان درب کندو را باز کرد ولی در شرایط خاصی اگر دقت های لازم به عمل آید ، می توان زمانی که هوا آفتابی و سرما ملایم است درب کندو را با احتیاط و ملایمت برداشت ، تا حالت خوشه ای کلنی کمتر به هم بخورد. هدف این بازدید آن است که اطمینان حاصل گردد خوشه نزدیک عسل قرار گرفته است یا نه ؟ اگر توده خوشه مانند زنبوران در بین قابهای پر از عسل باشد وضع کندو خوب است . چنانچه کلنی کم جمعیت و دورتر از قابهای عسل باشد ، در این صورت باید جای قابهای خالی را با قابهای عسل عوض کرد . در نواحی سردسیر بسیاری از کلنی ها به دلیل انجام ندادن همین کار ساده از بین می روند . در این صورت باید جای قابهای خالی را با قابهای عسل عوض کرد . در نواحی سردسیر بسیاری از کلنی ها به دلیل انجام ندادن همین کار ساده از بین می روند .


  • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
    تماس : 09023025634
    انتشار مطلب در :