زنبورداری در فصل زمستان (مشاهده زنبوران مرده در اطراف کندوها)

توضیحات:

  • به نام خدا

    در نواحی سردسیر و در اواخر زمستان و اوایل بهار هنگامی که هوا گرم و آفتابی است زنبوران کارگر در اطراف کند و فعالیت می کنند و برخی نیز به خارج از کندو پرواز می کنند و می میرند . مخصوصا اگر اطراف کند و پوشیده از برف باشد منظره ناراحت کننده را ایجاد می کنند . زنبورانی که خارج می شوند اغلب پیر هستند البته زنبوران دیگر نیز ممکن است برای دفع فضولات خود از کندو خارج شوند که در این صورت برف را رنگین می کنند . در صورتی که زنبوران آلوده به نوزما بوده و یا از عسل تیره تغذیه شده باشند رنگین شدن برف ها شدیدتر است . مشاهده زنبورهای مرده یا در حال مرگ در اطراف کندوها در آخر زمستان نشانه فعالیت و قوت کندو است ، در نواحی معتدل و گرم نیز همین عمل انجام می گیرد ولی به علت نبودن برف در اطراف کندو و طولانی نبودن فصل سرما که موجب جمع شدن زنبورهای مرده یا پیر در جلو کند و می شود ، این حالت به روشنی قابل دیدن نیست .

    وجود عسل در این موقع بسیار اهمیت دارد. همزمان با شروع پرورش نوزاد ، مصرف عسل به دلیل افزایش حرارت کندو و تغذیه نوزادان به شدت افزایش می یابد . بیشترین تلفات زمستانه در این موقع از سال اتفاق می افتد و کلنی های پرجمعیت که نوزادان بیشتری را پرورش می دهند ، بیشتر در اثر گرسنگی تلف می شوند . یک زنبوردار خبره در این موقع کاملا از کندوها مواظبت می کند و به وسیله عسل ، گرده ، خمیر و ... آنها را تغذیه می کند تا کندوها را گرم نگهدارد .


  • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
    تماس : 09023025634
    انتشار مطلب در :