جفت گیری زنبور عسل

توضیحات:

 • به نام خدا

  یک زنبور نر ملکه را سوار می کند و اندوفالوس خود را وارد می کند و منی را در حال انزال قرار می دهد. پس از انزال ، یک زنبور عسل نر از ملکه دور می شود ، اگرچه اندوفالوس او از بدن او جدا شده و به ملکه تازه بارور شده متصل است.

  زنبور عسل نر بعدی که با ملکه جفت می شود آندوفالوس قبلی را برداشته و در نهایت پس از انزال نوع خود را از دست می دهد. زنبورهای عسل نر فقط در حین پرواز جفت گیری می توانند هفت تا 10 بار جفت شوند و پس از جفت گیری ، زنبور نر به سرعت از بین می رود ، زیرا با برداشتن اندوفالوس شکم او شکافته می شود. حتی زنبوران عسل نر که از پرواز جفت گیری جان سالم به در می برند از لانه های خود خارج می شوند ، زیرا آنها با جفت گیری تنها هدف خود را انجام داده اند.

  ملکه های باکره در اوایل زندگی خود جفت می شوند و فقط در یک پرواز جفت گیری شرکت می کنند. پس از چندین جفت گیری در طول این پرواز ، یک ملکه حداکثر 100 میلیون اسپرم را در مجاری تخمک خود ذخیره می کند. با این حال ، فقط پنج تا شش میلیون در اسپرماته ملکه ذخیره می شود. ملکه همزمان از تعداد کمی از این اسپرم ها استفاده می کند تا تخمک ها را در طول زندگی بارور کند. اگر یک ملکه در طول زندگی خود نطفه تمام کند ، نسل های جدید ملکه ها جفت می شوند و مستعمرات خود را تولید می کنند.

  ملکه های زنبور عسل جنسیت فرزندان خود را کنترل می کنند: با عبور تخمک ها از تخمدان به داخل مجرا ، یک ملکه می تواند تعیین کند که تخمک خاصی بارور شده است یا خیر. تخم های نابارور به زنبورهای عسل بدون سرنشین تبدیل می شوند ، در حالی که تخم های بارور شده به کارگران زن و ملکه تبدیل می شوند. کارگران زن جفت نمی شوند ، اما می توانند تخم های ناباروری بگذارند که به نوبه خود به زنبورهای عسل نر تبدیل می شوند.

  ملکه ها تخم های خود را در سلولهای ساختاری بیضی شکل می گذارند ، که به سقف لانه می چسبند. زنبورهای عسل کارگری این سلول ها را با ژله رویال پر می کنند تا از سقوط لارو جلوگیری کنند. کارگران به زودی در طی دو روز اول با ژله رویال تغذیه می شوند ، در حالی که به ملکه های آینده در تمام دوره لارو ژله رویال داده می شود. رشد و نمو هر یک از اعضای کلنی بسته به کاست متفاوت است: زنبورهای عسل نر برای رشد مناسب از تخم تا بزرگسال به 24 روز زمان نیاز دارند ، در حالی که کارگران به 21 روز و ملکه ها فقط به 16 روز نیاز دارند.


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :