تفاوت بین زنبور عسل ایتالیایی و کارنیولا چیست؟

توضیحات:

 • به نام خدا

  محبوبیت:

  تا کنون، زنبور عسل ایتالیایی محبوب ترین زنبور برای زنبورداران در ایالات متحده است. زنبورهای ایتالیایی آنقدر محبوب و قابل کنترل هستند که کار کردن با آنها برای زنبورداران جدید و زنبورداران با تجربه آسان است.

  زنبورهای کارنیولان در اقلیت زنبورهای ایالات متحده هستند.

  تولید نوزادان بهاره:

  ملکه های ایتالیایی خیلی زود شروع به افزایش تولید نسل خود می کنند. ملکه ها زمانی که گرده شروع به ورود به کندو کرد، شروع به افزایش تولید نسل خود می کنند. در گرجستان، زمانی که درختان افرا شروع به شکوفه دادن می کنند، می توانیم این اتفاق را ببینیم.

  شروع کندتری در تولید بچه دارند و نیاز به گرده بیشتر و مقداری شهد دارند که وارد کندو شود.

  تولید پاییزه:

  ملکه های ایتالیایی به محض پایان یافتن منابع شهد تمایل به کاهش تولید مولدین خود دارند. در  این بدان معناست که جمعیت کندوهای متوسطی خواهید داشت که در زمستان می روند.

  ملکه های کارنیولا تمایل دارند به تولید نسل قوی ادامه دهند. این بدان معناست که در زمستان کندو قوی تری خواهید داشت.

  اول اینکه همه زنبورها تحت شرایط خاصی تمایل به ازدحام کردن دارند. این راهی است که آنها برای بازتولید خود طراحی شده اند.

  زنبورهای ایتالیایی در طول دومین سال زندگی خود در کندو ازدحام می کنند. این در طول فصل بهار و تا تابستان اتفاق می افتد. به طور کلی، ایتالیایی ها تمایل متوسطی به ازدحام دارند.

  زنبورکارنیولان  تمایل بیشتری به ازدحام در سال اول آینده دارد. این را نباید دست کم گرفت. دلیل اینکه ازدحام بیشتر در معرض خطر است به مسائل زیر مربوط می شود:

  1. تولید ملکه نوزادان انفجاری است. هنگامی که ملکه شروع به تخمگذاری حداکثر کندو می تواند ظرف 60 روز خالی شود.

   2. کمبود فضای زنبور عسل را می توان با اضافه کردن سوپرهای اضافی و اجازه دادن به فضای بیشتر زنبور در داخل کندو برطرف کرد.

   3. کارنیولان فقط یک ویژگی ژنتیکی برای ازدحام دارد.

  خلق و خوی:

  زنبورهای ایتالیایی نوعی زنبور آرام تر هستند. آنها بسیار محبوب هستند زیرا راحت ترین زنبورهای عسل برای کار با آنها هستند. ما دریافتیم که زنبور ایتالیایی منفعل است و در تمام طول سال یک کاهنده ورودی در کندو نگه می دارد.

  زنبور کارنیولان  به شدت از کندو دفاع خواهد کرد. با این حال، آنها قابل مدیریت هستند. زمانی که کارنیولاها باید با آنها کار کنید به کمی دود برای آرام کردن کندو نیاز دارند. هنگامی که دود وارد کندو شد زنبورها به خوبی آرام می شوند.

  تولید عسل:

  زنبورهای ایتالیایی بار دیگر استاندارد تولید عسل هستند. ایتالیایی ها تمایل دارند در روزهای سردتر و ابری شهد جمع آوری کنند. بنابراین اگر فصل بهار خنک و ابری داشته باشید تولید عسل شما کمتر می شود.

  زنبورهای کارنیولان به دلیل جمع آوری شهد در روزهای سردتر و ابری، تمایل به جمع آوری شهد با سرعت بهتری دارند. تجربه ما این بوده است که Carniolans به دلیل توانایی آنها در پرواز در روزهای خنک و ابری، حدود 15٪ بیشتر از ایتالیایی ها عسل تولید می کنند.

  گذراندن زمستان:

  زنبورهای ایتالیایی به طور معمول با یک خوشه متوسط ​​از زنبورها وارد زمستان می شوند. این خوشه باید تا حد امکان بزرگ باشد تا به تولید گرمای کندو در ماه های زمستان کمک کند. گرمای کم کندو برابر است با از دست دادن زنبورها.

  کارنیولان  معمولاً با یک خوشه بزرگ از زنبورها به زمستان می روند. این از یک جهت مثبت و منفی است. نکته مثبت این است که خوشه کندو را در طول فصل زمستان گرم نگه می دارد. نکته منفی اصلی این است که خوشه بزرگ نیاز به خوردن دارد و بنابراین آنها با سرعت بیشتری عسل ذخیره شده خود را می خورند. این بدان معنی است که شما باید در اوایل تا اواسط فوریه آب قند کندو خود را تغذیه کنید.


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :