ويژگي هاي يک ژن برتر تجاري زنبور عسل

توضیحات:

 • به نام خدا

  ويژگي هاي يک ژن برتر تجاري زنبور عسل چيست؟

  • تهاجم کمتر
  • توليد بيشتر
  • کيفيت بالاتر محصول
  • رشد جمعيت کلني
  • بيماري کمتر
  • سازگاري با محيط
  • بچه دهي کنترل نشده کمتر

  نکته: هر زنبوردار بر اساس نياز توليدي و محيط پيرامون خود بايد تعين هدف نمايد و بر اساس هدف خود ژن و ژنتيک مناسب خود را انتخاب نمايد.

  به عنوان نمونه براي توليد ژل رويال نژاد بومي ايراني در برابر نژاد هاي خارجي فعلا بازدهي بيشتري دارد و براي توليد عسل و تهاجم کمتر نژاد خارجي مانند کارنيکا يا ساسکاتراز مناسب است.

   

  نژادهاي مختلف زنبور عسل وجود دارد:

  هر کدام از اين نژادها داراي مزايا و معايب مختلفي هستند که با پيشينه منطقه اي آنها مرتبط است. هر منطقه به احتمال زياد داراي آب و هواي متفاوت، توپوگرافي، منابع و شکارچيان، آفات و بيماري هاي زنبور عسل است. به دليل تفاوت در خصوصيات، هر نژادي از زنبور عسل تکامل يافته است و به آنها امکان مي دهد تا با توجه به شرايط محيطي بهتر از پتانسيل خود استفاده کند.

  1. زنبور عسل آفريقايي.
  2. زنبور عسل بوک فست.
  3. زنبور عسل کارنيولان.
  4. زنبور عسل قفقازي.
  5. زنبور عسل ايتاليايي کوردوان.
  6. زنبور عسل لهستاني.
  7. زنبور عسل اروپاي غربي.
  8. زنبور عسل ايتاليايي.
  9. زنبور عسل دورگه ميدنايت، عمل آوري شده از دو نژاد کارنيکا و قفقازي توسط يک کشيش.
  10. زنبور عسل روسي.
  11. زنبور عسل استارلاین يک نژاد هيبريد ايتاليايي است که توليد عسل بالايي دارد.
  12. زنبور عسل نژاد يوگو که از يوگوسلاوي به آمريکا منقل و تکثير شد.
  13. زنبور عسل ساسکاتراز.
  14. زنبور عسل ايراني.

   

  مديريت اصلاح نژاد بدين صورت است که در زنبورستان به گزيني انجام دهيم و با انتخاب بهترين نژاد و تکثير آن يا وارد کردن نژاد ملکه هاي جديد به زنبورستان که داراي شناسنامه کاري مناسب در خود و خانواده خود هستند را تکثير نموده تا به نتيجه مطلوب برسيم.

  در نظر داشته باشيم در اصلاح نژاد تاريخچه نويسي و شناسنامه نويسي هر ملکه که به عنوان ملکه پدري يا ملکه مادري استفاده مي گردد مهم بوده و اگر بخواهيم به نتايج مطلوب تر برسيم بايد شناسنامه ملکه هاي خويشاوند نيز در نظر گرفته شود تا بدين صورت بتوانيم خصوصيات ژني را بدست آورده و تمرکز توليد بر روي يک ژن سودمند صورت گيرد تا از ارزش تجاري برخوردار شود.

  به دليل اينکه جفت گيري ملکه حين پرواز و خارج از کندو صورت مي پذيرد در اصلاح نژاد الزاما منطقه بايد از زنبور بيگانه ايزوله باشد. محيط ايزوله که تقريبا منطقه اي به شعاع 10 کيلومتر فاقد زنبورستان است. همچنين در صورت پوشش توسط نرهاي با ژن مناسب مي ‌توانيم با مجاورت در نزديکي زنبورستان هايي که از نظر اصلاح نژادي مقيد بودند اين مسئله را تقريبا حل نماييم و انرژي خود را بيشتر روي ملکه هاي مادري قرار داده و توليد ملکه پدري را انجام ندهيم.


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :