اهمیت گرده گل

توضیحات:

 • به نام خدا

   آنچه در تحقیقات عسل طبیعی ایران به نام عسل خاطره گردآوری شده است گرده گل که در واقع مجموعه‌ای از سلول‌های نر تولید شده در بساک پرچم‌های گلها می‌باشند، در امر پرورش زنبور عسل حائز اهمیت است. هر یک از دانه‌های گرده گل متشکل از چندین سلول نر گیاه می‌باشد. زنبور عسل در جریان ملاقات گلها، دانه‌های گرده را که به موهای سطح بدن وی می‌چسبند جمع آوری و به سبد گرده که روی پاهای عقبش واقع است منتقل می‌کند و به صورت دانه‌های به هم فشرده شده به زنبورعسل برای زنده ماندن، رشد و تولید مثل به کربوهیدارت، پروتئین‌، چربی‌، موادمعدنی، ویتامین‌ها و آب احتیاج دارد. شهد و عسلک مواد اصلی تأمین‌کننده کربوهیدارت برای زنبورعسل هستند و زنبورعسل سایر مایحتاج ضروری خود را به غیر از آب از گرده گلها تأمین می‌کند.
  زنبورعسل از گرده گلها بیشتر جهت تأمین مواد مورد نیاز برای ساختن عناصر ساختمانی، ماهیچه‌ها، غدد و سایر بافتها استفاده می‌کنند. یک زنبور تازه متولد شده ۱۳ درصد و یک زنبور ۵ روزه ۱۵/۵ درصد وزن بدنش (‌به صورت تر) را مواد پروتئینی تشکیل می‌دهد.

  نقش گرده در کلنی:
  -مصرف گرده توسط زنبوران کارگر آن را بعنوان منابع پروتئینی‌، ویتامین‌، چربی و مواد معدنی مصرف می‌کنند تا غده های تأمین کننده ژل رویال (غذای نوزادان) به طور عادی رشد کند. این ماده محتوی مقدار زیادیپروتئین است و برای تغذیه لاروهای جوان و ملکه به کار می‌رود.

  -گرده بعنوان منبع پروتئینی مستقیماً برای تغذیه لاروهای مسن تر و زنبوران نر مصرف می‌شود. زنبوران نر از گرده گل مستقیماً تغذیه نمی کنند، بلکه مخلوطی از ترشح غدد شیری، عسل ودانه گرده به آنها خورانده می‌شود.


  برخلاف زنبور ملکه که غذای اصلی آن ترشحات غدد شیری است که در تمام طول عمرش آن تغذیه می‌کند. یک زنبورعسل در مدت زندگی خود بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلی‌گرم گرده مصرف می‌کند. در این دوره تغییرات داخلی نیز در بدن زنبورعسل رخ می‌دهد. مقدار پروتئین در بدن زنبوران کارگر در این دوره به ۶۰ تا ۷۰ درصد و در نرها به حدود ۴۰ درصد می‌رسد.


  دانه گرده در تغذیه زنبورعسل بعنوان تنها منبع پروتئینی برای پرورش لاروها حائزاهمیت است. بین سالهای ۱۹۳۵ تا ۱۹۴۲ محققین دریافتند که مقدار ۲/۳ میلی‌گرم برای رشد یک زنبورعسل ضروری می‌باشد که این مقدار ازت می‌تواند از ۱۰۰ میلی‌گرم نان زنبوربه دست آید. یک کلنی سالیانه در حدود ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم گرده مصرف می‌کند و حتی مصرف آن به مقدار ۵۰ کیلوگرم در سال نیز گزارش شده است.

  ملاک ارزشیابی پروتئین گرده ( ارزش کیفی ) :
  (Hypopharygeal)- رشد غدد مادون حلقی
  (Food consumprion)- مقدار گرده مصرفی
  (Weight increase)- افزایش وزن زنبور
  (Longevity)- طول عمر زنبور
  (Fat body development)- افزایش بافت چربی بدن
  (Nitrogen exclusion by bees)-ازت دفعی زنبور
  (Haemolymph spectrum)- نوع ترکیب همولنف

  خاصیت جلب کنندگی گرده :
  برای جلب زنبورها به گرده گلها فاصله کلنی آنها از گل و نیز علاقۀ زنبورهای آن کلنی به بعضی از گلها مؤثر است . عامل جلب‌کنندگی گرده گلها، عطر آنها می‌باشد به طوریکه از هرمنبع پروتئینی دیگر قدرت جلب‌کنندگی بیشتری دارند.فیتوسترولها اولین جلب کننده های شناخته شده در گرده می‌باشند. امروزه محققین دریافته اند که زنبورها به سمت غذاهایی می‌روند که دارای گرده گل و یا انواع عصاره‌های گرده و روغن‌های ضروری گیاهانی مانند آنیون‌، بابوبه و رازیانه باشند.

   

   

   


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :