تولد نوزاد زنبور عسل

توضیحات:

 • به نام خدا

  چگونگی شکل گیری نوزاد زنبور عسل:

  بعد از تخم ریزی ملکه دوره رشد نوزاد زنبورعسل از مرحله تخم يك روزه تا رسيدن به مرحله حشره كامل داراي سه مرحله به شرح زير است:

  -مرحله تخم:

  نوزاد زنبورعسل در سه روز اول به صورت تخم در ته سلول باقي مي ماند.مدت لازم براي اين مرحله در هر سه نوع زنبور عسل  موجود در كندو (كارگران،ملكه و نر)مساوي است. تخم زنبور عسل بیضی کشیده بوده و در قسمت زیر جنین کمی محدب می باشد. درون تخم سیتوپلاسم، زرده (مواد غذایی) و هسته قرار دارند. عمل رشد جنین با تقسیم هسته آغاز می گردد. پس از تقسیم شدن هسته و به وجود آمدن سلول های کلیویج سلز، این سلول ها به جدار تخم مهاجرت کرده و لایه سلولی به نام بلاستودرم را به وجود می آورند.
  بلاستودرم پس از یک سری تغییراتی که در مدت سه روز اتفاق می افتد تکمیل شده و لارو را در درون تخم به وجود می آورد. پس از گذشت این دوره قسمتی از تخم باز شده و لاروسن اول از آن خارج می گردد.

  مراحل رشد زنبور عسل

  -مرحله لارو سر باز:

  در مرحله اخرروز سوم ،لارو سفيد كوچكي از تخم بيرون امده و در ته سلول به صورت هلالي قرار مي گيرد.در اين مرحله ابتدا زنبورهاي كارگر مسن و سپس زنبورهاي كارگر جوان پرستاري و تغذيه و نگهداري لاروها را به عهده دارند. مدت لازم نيز براي دوره لارو سر باز نيز براي هر سه گروه زنبور مساوي بوده و حدود شش روز است.در اغلب اوقات اين مدت براي لاروهايي كه به ملكه تبديل مي شوند،حدود 5/5 روز است.لاروها در همين مدت كوتاه، با غذاي فراواني كه دريافت مي كنند به سرعت رشد مي كنند،به طوري كه وزن انها هر روز تقريبا دو برابر روز قبل ميشود.بعد از مدتي لاروها به تدريج از وضع هلالي به لاروهاي دراز تبديل شده و در طول سلولها قرار مي گيرند.

  لارو زنبور عسل:

   لارو زنبور عسل موجودی است بسیار ساده و به علت ثابت بودن و درون سلول های قاب فاقد پا یا ضمایم دیگر است. لارو دارای سر بسیار کوچک و بدنش از 13 حلقه ی غیر متمایز، شکم و سینه تشکیل شده است. قطعات دهان شامل یک جفت آرواره بالایی کوچک و یک آرواره پایین ساده می باشد. در بین آرواره های پایین روزنه ی ترشح ابریشم (جهت تنیدن پیله) قرار دارد. لوله ی ترشح ابریشم از به هم پیوستن هیپوفارینکس و انتهای لب پایین به وجود آمده است.
  چون وظیفه ی اصلی لارو زنبور عسل تغذیه می باشد، از این نظر دارای دستگاه گوارشی و به خصوص معده بزرگی بوده که تمام فضای شکم را پر کرده است.در انتهای معده گوارشی و در محل اتصال به روده چهار لوله مالپیگی متصل شده اند.

  -مرحلا لارو سربسته (شفيرگي):

  در روزهاي پنجم يا ششم دوره لاروي گارگران موم ساز سر سلولها را با موم نفوذپذير در مقابل هوا مي پوشانند.مدت اين دوره متفاوت بوده و مدت ان براي ملكه7روز،براي كارگران حدود12 روز و براي نرها حدود15 روز مي باشد.از اين رو مدتي كه براي تبديل تخم به زنبوركامل لازم است،براي ملكه حدود16 روز و براي كارگران حدود21 روز و براي زنبورهاي نر حدود24 روز مي باشد.

   -شفیره:

   لاروهای زنبور عسل پنج بار پوست عوض می کنند. لارو وقتی که به حداکثر رشد رسید در داخل پوسته ی لاروی شفیره تشکیل می گردد. در این حالت شاخک ها، پاها، و بال ها در حال رشد کردن هستند و چشم های مرکب و قطعات دهانی وجود دارند. در این حالت شفیره خصوصیات لارو را داشته، بدین صورت که سینه های اول، دوم و سوم مساوی بوده و شکم در محل اتصال به سینه باریک شده است. در انتهای بدن شفیره های ماده ضمایم نیش رشد نکرده وجود دارد. در مرحله ی بعدی رشد که هنوز در داخل پوسته لاروی صورت می گیرد سینه ی دوم از رشد بیشتری برخوردار است.
  شفیره پس از رشد نهایی بیشتر به حشره کامل شبیه می باشد. در این حالت سینه از شکم به طور مشخص جدا شده است. شفیره رشد کرده، پوسته لاروی را رها کرده و تغییرات خارجی دیگری صورت نمی گیرد.

  نوزاد ملكه در طول عمر خود،با مقدار زيادي از ترشحات غددي زنبورهاي كارگر پرستار كه ژله سلطنتي (ژل رویال)ناميده ميشود،تغذيه مي شود و هميشه در بستري از اين ماده حياتي قرار دارد.اين غذا كه از نظر كمي فراوان و از نظر كيفي بسيار مغذي است ملكه را موجود مونثي تمام عيار و با دستگاه توليد مثل كامل مي سازد.وقتي ملكه از حجره خود خارج مي شود زنبورهاي كارگر نسبت به او بي اعتنا هستند و حتي چند روز اول او را دنبال كرده و او را گاز مي گيرند.ولي به زودي با او مهربان شده و او را تغذيه و پرستاري مي كنند.پس از يك هفته ملكه فعال شده و براي پرواز جفتگيري اماده مي شود.

  -حشره کامل:

  در داخل پوسته ی شفیر ضمن تغییراتی حشره کامل به وجود می آید. حشره کامل سپس پوسته ی شفیره را پاره کرده و از آن خارج می گردد.

  تغییراتی که در طی دوران رشد از تخم تا حشره کامل (دوره تکامل) صورت می گیرد را دگردیسی می گویند.و برای هر سه گروه مشابه می باشد.

  مرحله رشد و جنس زنبور

  كارگر

  نر

  ملكه

  تخم

  3

  3

  3

  لارو

  6

  6

  6

  شفيره

  12

  15

  7

  جمع

  21

  24

  16

   

   


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :