تصفیه موم توسط زنبوردار

توضیحات:

 • بستگی به هر شهر با هر آب و هوایی، پس از آ خرین برداشت عسل. از کندو که پس از آن زنبوران عسل به خواب زمستانی می روند. اصطلاحا به خواب زنبور عسل خوشه گفته می شود. تمام شهد عسل های داخل موم را به روش های مختلف جدا میکنند. ودر حلب یا دبه های پلاستیکی میریزند. و عسل های بدون موم را برای فروش به بازار انتقال می دهند. حالا تمام قاب ها بدون عسل هستند. و فقط موم هست (موم خالی بدون عسل را پوکه مینامند ) ابتدا. پوکه ها را از کادر چوبی جدا کرده و در یک دیگ آب جوش میریزند. موم زنبور عسل در دمای ۶۳ درجه به نقطه جوش میرسد.

   باید دقت داشت موم به نقطه جوش نرسد. همین که به نقطه جوش رسید باید اجاق گاز را خاموش کرد. موم ها در آب جوش
  تبدیل به مایعی غلیظ شده اند. سپس با استفاده از یک دستگاه پرس موم که متشکل شده از دو صفحه عمود. یا دو صفحه افقی که بین این ۲ صفحه یک گونی نخی تمیز قرار دارد. با پارج یا ملاقه موم مایع را داخل گونی ریخته و پرس میکنند.

  با این کار تمام تفاله ها و یا برخی مواد نا خالص داخل گونی می ماند.

  موم تصفیه شده (کلوخ):
  به موم زنبور عسل خالص تصفیه شده که در قالبی زیر دستگاه پرس گذاشته و ریخته میشود. پس از گذشت چند ساعت موم تصفیه شده داخل قالب میبندد و جامد می شود. که اصطلاحا به موم تصفیه شده کلوخ گفته می شود.


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :