ترکیبات شیمیایی موم زنبور عسل

توضیحات:

 • موم زنبور عسل حاصل از Apis mellifera شامل حداقل 284 تركيب مختلف مي‌باشد. همه آنها كاملاً تشخيص داده نشده‌اند، ولي بيش از 111 تركيب فرار هستند. حداقل 48 تركيب يافت گرديدند كه به خوشبو كردن موم كمك مي‌كنند. از نظر كيفي، تركيبات عمده عبارتند از : منوودي استرهاي اشباع شده و اشباع نشده، هيدروكربن هاي اشباع شده و اشباع نشده و اسيدهاي فرار و هيدروكسي پلي استرها.نسبت مقادير استر به اسيدها، بطور قابل ملاحظه‌اي در اثر گرما دادن بيش از حد تغيير مي‌يابد. در 100 درجه سانتيگراد به مدت 24 ساعت نسبت استر به اسيد فراتر از حدود تعيين گرديده براي موم زنبور خالص تغيير مي كند.

  گرما دادن طولاني تر با درجات حرارت بالاتر به تخريب شدن و از دست رفتن هيدوركربن‌ها منجر مي‌گردد. اين تغييرات نيز خواص فيزيكي موم را تحت تاثير قرار مي‌دهد. بدين ترتيب، گرما دان بيش از حد طي آب كردن يا عمل آوري مجدد، موم را از لحاظ ساختماني تغيير مي‌دهد و خواص مفيد بسياري از تركيبات فرعي‌اش همچنين تركيبات خوشبو و فرارتر آن را تغيير مي‌دهد. سفيد كردن، تركيبات خوشبوي موم را نابود مي‌كند. موم سفيد شده، ديگر عطر مخصوص و مطبوع موم را ندارد و مي‌توان پنداشت كه فاقد بسياري از تركيبات فرعي است.

   از جمع بندی مطالعات انجام شده تاکنون ترکیب متوسط موم خالص زنبور عسل غربی یا معمولی را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:
  هیدرو کربن (حاوی کربن‌های فرد از ۲۱ تا ۲۳)                                ۱۶ درصد
  الکل‌های مخصوص (حاوی کربن‌های زوج از ۲۴ تا ۳۶)                       ۳۱ درصد
  اسیدهای مختلف (حاوی کربن‌های ۱۲ تا ۳۴ و عمدتاً کربن ۱۶)           ۳۱ درصد
  هیدروکسی اسید (حاوی کربن‌های ۱۲ تا ۳۲ و عمدتاً کربن ۱۶)           ۱۳ درصد
  دیول‌ها (حاوی کربن ۲۴ تا ۳۲)                                                   ۳ درصد
  سایر مواد                                                                              ۶ درصد
  به طور کلی موم خالص زنبور عسل ترکیبی است از انواع استرها، اسیدهای چرب، الکل و هیدرو کربن‌های سنگین.


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :