0
  • سبد خرید شما خالی است !

درباره پرورش ملکه خاطره

در اصلاح نژاد موجودات زنده ،که در جهت تثبیت و بهبود خصوصیات تولیدی و رفتاری تلاش می شود ،کنترل تلاقی ها مهم ترین ابزار به شمار می رود .اصلاح نژاد حیوانات اهلی مثل گاو ،گوسفند ،اسب ،مرغ و...از سالیان دور توسط انسان انجام می شده ولی در زنبور عسل این امر به دلیل عدم شناخت دقیق از تولید مثل و رفتارهای تولید مثلی آن تا اواسط قرن نوزدهم میسر نبوده است .تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل به عنوان یکی از مهم ترین روش ها برای این منظور ،د رجهت اصلاح نژاد زنبور عسل مطرح می باشد که می تواند مارا در رسیدن به اهداف اقتصادی و رفتاری در کلنی های زنبور عسل کمک کند 

about

محصولات پرورش ملکه خاطره

مشتریان ما