زنبورداری در فصل بهار، جلوگیری از بچه دادن کندو

توضیحات:

 • به نام خدا

  زنبورداری که می خواهد در کارش موفق باشد، باید قبل از جریان اصلی شهد در طبیعت، کلنی های خود را به حداکثر شمار جمعیت برساند. برای رسیدن به این هدف و نیز برای جلوگیری از بچه دادن کندو، باید از مهارت و دانش زنبورداری کافی برخوردار باشد.

  کلنی پرجمعیت و قوی نسبت به کلنی کم جمعیت و ضعیف، عسل بیشتری تولید می کند. به طور مثال، یک کلنی با جمعیت ۶۰هزار، عسل بیشتری از دو کلنی که هریک ۳۰هزار جمعیت داشته باشند، تولید می کند. ظاهرا جمعیتهای زیاد زنبور، در کنترل دما و رطوبت و نگهبانی و کارهای دیگر کندو از جمعیتهای کم زنبور کارآمدترند. به همین دلیل است که یک زنبوردار خوب باید تمام سعی خود را به کار برد تا از بچه دادن کندوها جلوگیری کند.

  اثر بچه دادن، یک کلنی بزرگ و قوی، تبدیل به دو یا چند کلنی کوچک و ضعیف میشود که در آن سال نه تنها عسلی تولید نمی کنند، بلکه ممکن است در سرمای زمستان از بین بروند.

  زنبوردار برای ممانعت از این واقعه، می بایست مرتب به بچه ها غذا بدهد یا آنها را به نقاط پرگل و غنی از شهد كوچ دهد. در این صورت جمعیت کلنی های بچه ها تا فرارسیدن سرما، افزایش یافته و می توانند گلوله بزرگ تری تشکیل دهند و با ذخیره غذایی که فراهم آورده اند به خوبی زمستان گذرانی کنند.

  زیست شناسی بچه دادن و عوامل مسبب بچه دادن هنوز برای بشر روشن نشده است، ولی بر سر عامل اولیه بچه دادن کلنی زنبور عسل میان پژوهشگران و زنبورداران توافق وجود دارد به این معنی که هر دو دسته بر این عقیده اند که بچه دادن در اثر تراکم زیاد زنبور در کندو و به خصوص در قسمت پرورش نوزادان عارض می شود.


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :