ظهور ، یک ملکه ی باکره (جفت گیری نشده)

توضیحات:

 • به نام خدا

  عوامل مختلفی در انتخاب لاروهای مقصد ملکه تأثیر می گذارد. زنبورهای پرستار ترجیحاً خواهران کامل خود را انتخاب می کنند تا در صورت امکان ملکه شوند. همچنین ترجیح بیشتر لاروهای دارای تغذیه مناسب خواهد بود. زنبورداران می توانند برای ایجاد این وضعیت اضطراری ، مستعمرات خود را دستکاری کرده و لاروهای منتخب را از موجودی مورد نظر خود برای ملکه شدن ، فراهم کنند. اطلاعات دقیق در مورد پرورش ملکه به طور مفصل در مقالات آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت.

  زنبورهای عسلی ملکه کوتاهترین دوره رشد را در بین سایر کاستها دارند. حدود 9 روز پس از تخمگذاری تخمگذار سلول ملکه در حال رشد ، لارو یک پیله را می چرخاند و توله سگ می شود. با طی حدود 16 روز از تخم مرغ تا ملکه ، رشد سریع نه تنها برای زنبوردار مفید است بلکه یک سازگاری تکاملی جذاب است. هنگامی که سلول های متعدد ملکه در یک کلنی تأمین شود ، اولین ملکه ای که ظهور می کند قبل از اینکه ملکه های خواهرش را بخواهند همان کار را بکنند ، نیش بزنند و آنها را بکشند. اگر چندین ملکه ظهور کند ، تا زمانی که فقط یک نفر باقی نماند با یکدیگر مبارزه می کنند ، بنابراین ظهور یک ملکه قبل از خواهرانش سودمند است. یکی دیگر از مزایای این روند تسریع شده ، کاهش زمان کلنی بدون ملکه و در نتیجه بدون جنین است و قادر به تولید تعداد زیادی زنبور عسل کارگری نیست که برای یک کلنی موفق لازم است.

  پس از ظهور ، یک ملکه باکره پنج تا هشت روز را قبل از پرواز یا پروازهای جفت گیری خود در کلنی می گذراند. زنبورهای پرستار در این مدت همچنان به او غذا می دهند و به او اجازه می دهند اندام های تولید مثل او بالغ شده و عضلات پروازی او برای آمادگی برای پروازهای جفت گیری قوی شوند. شکل ظاهری یک ملکه باکره با یک ملکه تخمگذار و غیر روحانی متفاوت است. قبل از بلوغ ، تخمدان های او کاملاً تکامل نیافته اند ، بنابراین هنوز شکم او متسع نشده است ، به او اجازه می دهد تا به سرعت از طریق شانه حرکت کند و پروازهای جفت گیری را انجام دهد - که اغلب موقعیت را برای زنبوردار دشوار می کند. تصویر زیر همان ملکه را قبل و بعد از جفت گیری نشان می دهد. به تغییرات شکم وی و همچنین تفاوت در پاسخ کارگران اطراف توجه کنید.

  کلنی های زنبور عسل با استفاده از فرمون به ارتباطات شیمیایی اعتماد می کنند. فرمون ها ترشحات شیمیایی هستند که رفتار و فیزیولوژی سایر زنبورهای کلنی را تغییر می دهند. زنبورهای عسل ملکه یک فرمون پیچیده تولید می کنند که حاوی مواد شیمیایی تولید شده توسط چندین غده در بدن است. غده فک پایین به ویژه یک منبع مهم از این فرمون ها است و به زیر مجموعه ای از پنج ماده شیمیایی تولید شده در این غده "فرمون ملکه فک پایین" یا QMP گفته می شود. انواع و مقادیر مواد شیمیایی تولید شده توسط ملکه های باکره با کیفیت جفت گیری و جفت گیری تغییر می کند. مخلوط فرمون ملکه باکره برای هواپیماهای بدون سرنشین هنگام پروازهای جفت گیری بسیار جذاب است ، در حالی که مخلوط فرمون ملکه جفت شده برای تشکیلات اجتماعی در کلنی مهم است. QMP از تولید مثل کارگران (کارگران غیر روحانی) جلوگیری کرده و از پرورش ملکه های جدید جلوگیری می کند. مخلوط فرمون ملکه جفت شده در القای پاسخ رتینو موثرتر است. پاسخ ملکه هنگامی مشاهده می شود که ملکه توسط کارگرانی احاطه شده است که برای پخش فرمون خود در کل مستعمره رو به رو شده و او را لمس می کنند درک این سیگنال ها به زنبورداران امکان کنترل بیشتر هنگام کار با ملکه ها و دستکاری مستعمرات بدون ملکه را می دهد. پاسخ ملکه هنگامی مشاهده می شود که ملکه توسط کارگرانی احاطه شده است که برای پخش فرمون خود در کل مستعمره رو به رو شده و او را لمس می کنند. درک این سیگنال ها به زنبورداران امکان کنترل بیشتر هنگام کار با ملکه ها و دستکاری مستعمرات بدون ملکه را می دهد. پاسخ ملکه هنگامی مشاهده می شود که ملکه توسط کارگرانی احاطه شده است که برای پخش فرمون خود در کل مستعمره رو به رو شده و او را لمس می کنند. به تفاوت کارگران اطراف ملکه در تصاویر بالا توجه کنید.. درک این سیگنال ها به زنبورداران امکان کنترل بیشتر هنگام کار با ملکه ها و دستکاری مستعمرات بدون ملکه را می دهد.

  به طور خلاصه ، درک توسعه زنبور عسل ملکه برای تولید موفق ملکه بسیار مهم است. ادغام این اطلاعات در مدیریت به زنبورداران این امکان را می دهد تا بهره وری از کلنی های خود را افزایش دهند و به سطح بالاتری از خودکفایی برسند.


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :