زنبورداری در فصل زمستان (نگهداری پوکه های اضافی )

توضیحات:

  • به نام خدا

    پس از برداشت عسل در اواخر تابستان تعدادی از پوکه های اضافی را برداشته و برای سال بعد نگهداری می کنیم . نحوه نگهداری پوکه ها با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است . در یک کندو ۷طبقه پوکه چیده می شود و در هر طبقه یک عدد قرص فسفید آلومینیوم یا نفتالین گذاشته می شود . باید تمام سوراخ ها و راههای ورود هوا و حشرات با روزنامه خیس شده خمیری بسته شود . بهتر است روی هر طبقه درب شیشه ای یا پلاستیکی قرار داد و قرص را روی آن گذاشت تا پودر قرص پخش نشده و تمامی پوکه ها تا بهار سال بعد کاملا سالم بمانند.

    در انبارهای در بسته پوکه ها روی هم به صورت ایستاده چیده می شود، سپس برای هر متر مکعب فضا ۱۵گرم گل گوگرد در قوطی فلزی ریخته و روی آن را با مقداری الکل آغشته می کنیم . قوطی فلزی باید بالاتر از تمام پوکه ها قرار گیرد .گاز حاصل از آن روی تخمهای حشره بی تاثیر است و پس از ۱۵روز این کار باید تکرار شود .


  • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
    تماس : 09023025634
    انتشار مطلب در :