زنبورداری در فصل پاییز (آبان)

توضیحات:

 • به نام خدا

  ۱- در ماه آبان، در نقاط مرکزی ایران هوا به تدریج سرد می شود و در نیمه دوم آبان در اغلب نقاط مذکور، زنبورها به خوشه می روند و فقط در روزهای آفتابی برای دفع مدفوع به خارج از کندو پرواز می کنند.

  اما در شمال ایران در آذرماه هوا سرد می شود و زنبوردا به خوشه می روند و در اغلب سال ها به علت ملایم بودن زمستان، در کندوها خوشه ای تشکیل نمی شود. در این نقاط  فقط در روزهای برفی خوشه تشکیل می شود، اما به محض آفتابی شدن هوا و حتی اگر برف هنوز روی زمین باشد، زنبورها خوشه را ترک می کنند و به خارج از کندو پرواز می کنند.

  در شمال ایران، تخم گذاری ملکه حتی در زمستان قطع نمی شود، اما شدت آن کمتر می شود. ملکه در روزهای برفی تخم گذاری را قطع می کند و دوباره به محض آفتابی شدن هوا به تخم گذاری ادامه می دهد. زنبوردار باید بداند که هر زمان زنبورها مشغول نوشیدن آب در خارج از کندو باشند، هنوز در جمعیت تخم و لارو وجود دارد.

  ۲- در استان های جنوبی هرگز هوا به اندازه ای سرد نمی شود که زنبورها داخل کندو به خوشه بروند. در این استانها، زنبور عسل نژاد آپیس مليفرا وجود ندارد، ولی زنبورداران از گونه آپیس فلورا که به صورت وحشی زندگی می کند، بهره برداری می کنند. از چندین سال پیش، زنبورداران سایر مناطق ایران، در فصل زمستان زنبورستان خود را برای تقویت زمستانه به نواحی جنوبی کشور کوچ می دهند. در اواخر آبان، زنبوردار دیگر کار چندانی با زنبورها ندارد و باید به کارهای دیگر رسیدگی کند.

  ۳- موم های تراشیده از نقاط مختلف داخل کندو و شان های سیاه باید ذوب و تصفیه شود.

  ۴- در ماه آبان، زنبوردار باید در فرصت مناسب از روی اطلاعات موجود در شناسنامه کندوها، قوی ترین آن ها را مشخص کند و ملکه کندوهایی که میزان تولید عسل آن ها از متوسط تولید زنبورستان کمتر بوده است، حذف کند و به جای آنها ملکه های جوان معرفی کند.

  همچنین نرهای کندوهای ضعیف باید از بین بروند تا مباد آن که در هنگام جفت گیری ملکه ها با آنها جفت گیری کند و جمعیت های ضعیف از چنان ملکه هایی به وجود آید. بچه گیری مصنوعی و طبیعی نیز باید از کندوهای قوی انجام شود.

  ۵- زنبوردار باید با استفاده از اطلاعات موجود در شناسنامه های کندوها، جمعیت های نیش زن را نیز مشخص کند؛ زیرا این جمعیت ها اولا یک بار محصول خوبی می دهند و ثانیا کار کردن با آن ها بسیار دشوار است. برای رفع مشکل این جمعیت ها، باید ملکه ای فعال و آرام از یک نژاد خالص به وجود آمده باشد، به چنین کندوهایی معرفی شود. تعویض ملکه جمعیت نیش زن بهتر است در پاییز انجام شود تا در اردیبهشت ماه دیگر از زنبورهای نیش زن در آن کندوها خبری نباشد. اگر تعویض این ملکه ها در بهار انجام شود، ۲ ماه طول می کشد تا جمعیتی آرام در چنان کندوهایی به وجود آید.

  ۶- اواخر آبان تا اوایل اسفند، زنبوردار وقت زیادی دارد که این سه ماه، باید هر دو هفته یک بار تمام کندوهایش را ظرف ۱ تا ۳ روز وزن کشی کند و تاريخ وزن کشی و وزن کندوها را ثبت کند. چنانچه وزن یک کند و به طور غیر عادی کم شده باشد، معنایش این است که توسط سایر جمعیتها غارت شده است. لذا برای جلوگیری از تلف شدن جمعیت آن از گرسنگی، باید ۲ قاب پر از عسل در کندوهای غارت شده آویزان کند و سوراخ پرواز را تنگ تر کند.

  زنبورداری در پاییز بدلیل داشتن وقت کافی برای سامان دادن به اوضاع کندو ها و زنبورها اهمیت ویژه ای دارد.


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :