بیماری قارچی لارو سنگی زنبور عسل

توضیحات:

 • به نام خدا

   یکی دیگر از بیماری های قارچی، زنبور عسل  بیماری نوزاد یا لارو سنگی م یاشد .برخي معتقدند بیماری نوزاد سنگی تنها بیماری زئونوز یا قابل انتقال بین انسان و زنبور عسل می باشد و می تواند در انسان عوارض تنفسی  ایجاد کند . خوشبختانه این بیماری به ندرت دیده مي شود و شیوع چندانی ندارد .

  عامل بیماری ، دو قارچ آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس فومیگاتوس هستند که در این بین آسپرژیلوس فلاووس در بروز بیماری از اهمیت و نقش بیشتری برخوردار است .هر دو قارچ عامل بیماری مي توانند هم نوزادان و هم بالغین را درگیر کنند .

  همانند سایر بیماری های قارچی ، شیوع بیماری در مناطق مرطوب بیشتر از سایر مناطق است . آلودگی لاروها به آسپرژیلوس بیشتر از بالغین ؛ ولی تلفات در بالغین بیشتر می باشد . این بیماری زنبوران بالغ را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد.

  علایم:

  -مشاهده شدن لارو مرده در حجره هاي باز و بسته

  - شکل لارو در اوایل شیوع بیماری سفید و پف کرده ، بعد سبز تا قهوه ای روشن و در نهایت سفت و سخت می شود .

  -  لارو مرده و به راحتی و بدون چسبندگی از حجره ها جدا مي شود .

  همچنين در اين بيماري ، کلنی دچار ضعف ، ناتوانی و بی قراری می شود .

  انتقال و شیوع بیماری:

  انتقال بیماری از راه دستگاه گوارش و بلعیدن اسپورهای قارچ صورت می گیرد .

  -انتشار این بیماری از یک کلنی به کلنی دیگر از طریق عملیات زنبورداری از جمله جابه جائی شانها ، تغذیه عسل 

  -ادغام كردن كلني ها وغیره از کلنی های آلوده به کلنی های سالم انجام می گیرد.

  پیشگیری و درمان

  درمان خاصی وجود ندارد . برای جلوگیری از شیوع بیماری و به دلیل قابل انتقال بودن بین انسان و زنبور، پیشنهاد می شود به محض تشخیص بیماری ، کندوهای مبتلا سوزانده شوند .

  -ضد عفونی کردن کندو

  - دود دادن شانها با اکسید اتیلن به مدت 15 دقیقه در دمای 22 درجه سانتیگراد میتوان قارچ اسپرژیلوس فلاووس را نابود کرد.

  -داروهای نیستاتین و تیابندازول بر قارچ مذکور موثر هستند.


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :