زنبورداری در فصل بهار، بچه دادن کلنی

توضیحات:

 • به نام خدا

  کنترل و ممانعت از بچه دادن کلنی در بهار ، یکی از کارهای مهم زنبورداری است. در اوایل بهار، کلنی هایی که زمستان را پشت سر گذاشته اند، شروع به افزایش جمعیت می کنند و برای شهدآوری به کندو آماده می شوند.

  عواملی چون ملکه جوان، غذا، کندوی سالم، خشک و مرتب، کنترل بیماریها و محل مناسب زنبورستان، همه در میزان شهدآوری اهمیت دارند. برخی از کلنی‎ها بیش از حد معمول پرجمعیت شده و در معرض بچه دادن قرار می گیرند.

  بچه دادن کلنی در بهار یک امر طبیعی است. بدون بچه دادن (یا تقسیم کلنی )، نسل زنبورعسل از بین می رود. در واقع تولید مثلی که داخل کندو و با تخمگذاری ملکه انجام می شود، به تنهایی برای تداوم نسل کافی نبوده و نیاز به تکثیر کلنی‎ها در خارج از کندو نیز وجود دارد. تنها کلنی‎های قوی و پرجمعیت قادرند به این ترتیب بچه تولیدکنند.

  بنابراین فردی که دارای کلنی‎های پرجمعیت است و در عین حال تصمیم به تولید عسل زیاد دارد، ناخواسته حالتی به وجود می آورد که منجر به بچه دادن کلنی در بهار می شود، زیرا باعث انبوه شدن زنبوران در فضایی تنگ و کوچک شده و زنبوران از یک طرف به قدری جایشان تنگ می شود که از سرو و کول هم بالا می روند و احساس می کنند که در آینده نزدیک، جایی برای خود و زنبورانی که به دنیا می آیند وجود نخواهد داشت.

  و از طرف دیگر بیکار شده اند؛ یعنی، وقتی تعداد زنبورهای موجود در یک کلنی زیاد باشد، کارها به سرعت انجام می شود و لاجرم تعدادی از زنبورهای کارگر بیکار می مانند و به فکر بچه دادن می افتند. در حقیقت، زنبوردار باید برنامه مدیریت زنبورستان را به نحو مطلوب طراحی کند و تمام موارد کاری موردنیاز را در زمان های مناسب انجام دهد.

  بچه دادن کلنی در بهار
  تعیین بچه دادن کلنی یا ندادن، به وسیله مشاهده حجرۂ ملکه در منطقه پرورش نوزادان صورت می گیرد. زمانی که کلنی دارای دو یا چند طبق یا طبقه پرورش نوزاد باشد، یافتن حجره‎های پرورش ملکه بسیار ساده است و با کج کردن طبق فوقانی و رؤیت قسمت زیرین قاب‎های آن می توان به وجود این حجره‎ها پی برد و به همین ترتیب سایر طبقات بررسی کرد.


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :