پیشرفتهای مدرن در زنبورداری

توضیحات:

  • به نام خدا

    در سالهای اخیر کندوی لنگستروت اصلاح شده و به عنوان کندوی flow به بازار عرضه شد. کندوهای flow از فن آوری های اختصاصی استفاده می کنند که برداشت عسل را بدون برداشتن قابهای کندو امکان پذیر می کند. با استفاده از کندوهای flow امکان برداشت برخی دیگر از محصولات کندوی موجود در اختیار زنبورداران نمی شود. باید در نظر داشت در پایان هر سال زنبوردار موم کمی برای برداشت در اختیار دارد، از طرف دیگر کندوهای flow عسل بسیار تمیز و ناخالص با طعم بسیار عالی در اختیار مشتری قرار می دهد.

    تا همین اواخر و قبل از ظهور حجاب زنبورداری، این صنعت یک عمل کاملاً راحت بود و بازدیدها از کندوها عمدتاً با هدف فهمیدن اینکه آیا زنبورها عسل ذخیره کرده اند و مقدار آن چقدر است بوده است. باید اذعان داشت که زنبورداری مدرن مستلزم نظارت و مدیریت مکرر کلنی زنبور عسل و کندوی عسل است که کلنی در آن مستقر شده است.


  • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
    تماس : 09023025634
    انتشار مطلب در :