کندوی چوبی

توضیحات:

 • به نام خدا

  کندو چوبی زنبورعسل:

  کندوهای چوبی یکی از انواع کندوهای مدرن می باشد جنس این کندو عمدتا چوب درختان جنلگی و درخت تبریزی در کشور ما ساخته شده و علاوه بر میزان کارآیی مطلوب، می تواند تعمیر مجدد گردد و چیزی نزدیک به ۱۰ تا ۱۲ سال عملکرد مفید را برای زنبورداران داشته باشد.

  کندوی چوبی
  کندوهای چوبی عمدتا در دو نوع کندو کف باز و کندو کف بسته ساخته شده اند که استفاده از کندوهای کف باز، از مزایای بیشتری برخوردار بوده است.

  در صنعت زنبورداری امروزی، بهره برداری از کندوهای بومی، سهم کمتری را داشته و بسیاری از زنبورداران حتی در کشور ما، بیشترین سهم تولید فرآورده های زنبورعسل را از کندوهای مدرن صورت داده اند و در کنار آنها، از کندوهای بومی از جنس سفال و یا گل، نیز بهره برداری نموده اند.

  کندوهای چوبی طبق نظرات زنبورداران گوناگون، از جمله بهترین کندوهای مدرن بوده اند که شرایط سازگاری با هر منطقه ی آب و هوایی را داشته اند و از کارآیی مطلوبی نیز برخوردار می باشند.

  استفاده از کندوهای کف باز، عمدتا در کشورهای اروپایی مانند آلمان رایج بوده که از یک توری مانع ازخروج زنبورعسل شده که حتی در فصل زمستان هم با همین مدیریت از کلنی های زنبورعسل استفاده شده است. در این سیستم، هوای گرم داخل طبقه های کندو، از زیر خارج گردیده و جنب و جوش زیاد زنبورها در داخل کندو هم نمی تواند هوای گرم زیادی را در داخل طبق ها با فشار بالایی وجود داشته باشد.

   


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :