داروی آپی بایوکسال ضد کنه وآروا

توضیحات:

 • به نام خدا

  ترکیب:

  هر ۱۰۰گرم حاوي :‌اگزاليك اسيد دي هيدرات ۶/۸۸ گرم

  نگهدارنده ها تا ۱۰۰ گرم

  موارد مصرف:

  درمان واروازيس (از بين برنده كنه يا مايت وارواي زنبور عسل)‌

  شرایط نگهداری:

  در جاي خشك و خنك نگهداري شود.

  مقدار و نحوه مصرف:

  اين محصول پودري قابل حل  در آب براي زنبور عسل مي باشد و بايد به صورت زير استفاده شود:‌

  الف: ميزان و نحوه مصرف بوسيله چكاندن:

  بسته ۳۵ گرميآپي بايوكسال را باز كرده و همه پودر را در ميزان توصيه شدهاز شربت حل نماييد. (آب و شكر به نسبت ۳۱۰ گرم شكر و ۳۱۰ گرم آب جهت تهيه ۵۰۰ ميلي ليتر شربت)  ساشه ۳۵ گرمي آپي بايوكسال را در ۵۰۰ ميلي ليتر شربت حل كنيد.دارو بايد در يك مرحله تجويز گردد.محلول با يك سرنگ به ميزان ۵ ميلي ليتر براي هر شانه ي پر از زنبور عسل روي شانه ها چكانده شود.‌

  ب:ميزان و نحوه مصرف بوسيله تبخير:

  از دستگاه مقاومت الكتريكي براي تبخير استفاده كنيد. مخزن دستگاه بخارساز را با ۲۲۳ گرم

  آپي بايوكسال پر كنيد.دستگاه را از طريق ورودي كندو و به منظور جلوگيري از تماس با شانه كندو، زير زنبورها قرار دهيد. ورودي كندو را به منظور جلوگيري از خروج زنبورها و دود مسدود كنيد. بخارساز را طبق دستور شركت سازنده به مدت ۳ دقيقه روشن كنيد.(در حدود۲۹۰-۲۸۰ درجه سلسيوس) و كندو را به مدت ۱۰ دقيقه ديگر ببنديد.

  بخارساز را بعد از هر بار استفاده و پس از سرد شدن تميز كنيد تا باقيمانده هاي دارويي برداشته شوند. از آب قابل شرب براي سرد كردن و يا تميز كردن استفاده كنيد.‌

  مشخصات:

  اگزاليك اسيد ماده موثره اپي بايوكسال جزيي از عسل طبيعي مي باشد و غلظت آن در عسل بستگي به منبع گياهي دارد.در صورت استفاده صحيح از آپي بايوكسال انتظار نمي رود هيچ افزايش اگزاليك اسيدي ناشي از باقيمانده دارويي در عسل مشاهده شود.

  زنبورداري ارگانيك:

  آپي بايوكسال در زنبورداري هاي ارگانيك اجازه استفاده دارد.‌

  ميزان اثربخشي:

  آپي بايوكسال اثربخشي قوي و تحمل پذيري بالايي براي زنبورها دارد.‌

  مزايا:‌

  - كيفيت بالا ‌

  - ايمني كامل براي استفاده در مصرف كننده ،زنبورها و كندوها

  - اثربخشي بالا و زنبورداري ارگانيك ‌

  - پودر آسان حل شونده در محلول شكر در دماي اتاق

  - امكان تجويز  محصول  به دو روش (چكاندن و تبخير)‌

  موارد احتیاط:

  هشدارهاي ويژه براي حيوانات:

  به منظور اثربخشي بيشتر، اين محصول را در كلوني هاي بدون نوزاد و يا آن هايي كه به طور موقت از نوزاد تخليه شده استفاده كنيد.كلوني هاي شديداً آسيب ديده،علي رغمدرمان هاي دقيق نمي توانند از اثرات آلودگي زنده بمانند.‌

  احتياط هاي ويژه براي حيوانات:

  درمان ها را بدون ساپر (طبقه بالا)انجام دهيد.به منظور جلوگيري از آلودگي مجدد بايد همه كندوها را همزمان درمان كرد.از ايجاد مزاحمت  براي كندوها در روز بعد از درمان خودداري كنيد.‌

  توصيه هاي ويژه براي افرادي كه اين محصول را براي حيوانات به كار مي گيرند:

  به علت درماتيت تماسي احتمالي و تحريك پوست و چشم ناشي از pH‌ محصول، بايد از تماس مستقيم آن با پوست و چشم خودداري شود. هنگام كار با محصول (چه در دوره درمان و چه در دوره بعد از درمان) دستكش هاي غيرقابل نفوذ پوشيده شود و از عينك هاي محافظ استفاده شود. هنگام كار با محصول پودري (هم در دوره تبخير و هم در دوره ي بعد از درمان) ماسك محافظت كننده ۲FFP‌‌، دستكش و عينك محافظ استفاده شود. بعد از اتمام كار دست ها و وسايل مورد استفاده را با آب و صابون بشوييد. در صورت تماس با چشم، چشم ها را بطور كامل با آب تميز شسته و با پزشك تماس بگيريد.از استشمام محصول خودداري كنيد. ‌

  احتياط ويژه براي از بين بردن محصول استفاده نشده يا مواد بازمانده بعد از مصرف چنين محصولاتي:‌

  هر گونه محصول استفاده نشده يا باقيمانده دارويي محصولاتدامپزشكي بايد طبق مقررات محلي از بين برده شود.‌

  نبايد اجازه داده شود كه اين محصول آب ها را آلوده كند چرا كه ممكن است براي ماهي ها و ساير موجودات آبزي خطرناك باشد.‌

  فقط براي مصرف دامپزشكي  .بعد از باز كردن ساشه همه محتويات بايد ظرف ۳ ماه مصرف شود.‌

  تداخل دارویی:

  تداخل با ساير محصولات دامپزشكي و ساير اشكال تداخل: همزمان با ساير ضدجرب ها (ضدمايت) و ضدكنه ها استفاده نشود.‌

  مصرف بيش از اندازه:

  مصرف بيش از اندازه مي تواند توسعه كلوني ها را در آينده دچار مشكل كند. مصرف بيش از اندازه يا پياپي دارو در

  كلوني ها باعث كاهش تعداد زنبورهاي بالغ مي گردد.‌

  بسته بندی:

  ساشه هاي ۳۵ گرمي

  توليدكننده:

  ‌شركت كميكالز لا‌يف اس پي اي - ايتاليا

  موارد منع مصرف:

  ندارد.‌

  عوارض جانبی:

  محصول فقط در زماني كه تخم ريزي كم يا قطع شده يا زماني كه ملكه محدود شده و تخمگذاري وجود ندارد، استفاده  شود. حضور نوزاد بطور قابل توجهي اثربخشي آپي بايوكسال را كاهش مي دهد.‌

  اثرات جانبي:

  ممكن است كلني بطور مختصري در حين درمان تحريك شود.اگر متوجه هر گونه عوارض جدي يا ساير اثراتي كه در اين بروشور ذكر نشده شديد لطفاً با دامپزشك خود تماس بگيريد.

  احتياط مخصوص ذخيره سازي:

  محصول را داخل يخچال يا فريزر  نگهداري نكنيد. ساشه را از نور مستقيم آفتاب  محافظت كنيد. پودر را در بسته بندي اصلي نگهداري كنيد. به منظور حفاظت محصول از رطوبت پس از باز كردن بسته، آنرا به دقت ببنديد.


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :