استقرار کندوچه ها در ایستگاه باروری ملکه ها

توضیحات:

  • به نام خدا

     بعد ازمعرفی شاه خونها و تولد ملکه ها در داخل انبار، زنبورها کم سروصدا تر خواهند شد. و حداقل ۲۴ساعت بعد ازتولد ملکه در داخل کندوچه میتوانید کندوچه را با شبکه مهار ملکه در پایان روزدرفضای آزاد قرار دهید. اگردریچه را بدونه شبکه مهار ملکه در فضای آزاد باز کنید. بخاطر شک شدیدی که بعد ازتاریکی بلند مدت به زنبورها داده می شود، همگی به اتفاق ملکه کندوچه  را ترک خواهند کرد! ولی با قراردادن شبکه مهار کننده ملکه به مدت یک یا دوروزدرجلوی دریچه  پرواز بیشتر از۹۵ درصد موفقیت خواهید داشت. فراموش نکنید بعد از دو روز دریچه پرواز را کاملا” باز کنید تا ملکه بتواند به بیرون پرواز کند.

    از قوی شدن بیش ازحدّ کندوچه ها جلوگیری کنید و درمورد کندوچه های ضعیف یا نرزاع پیشنهاد میشود که آنها را جمع کرده و بعدازضد عفونی دوباره  تشکیل دهید. برای علامت گذاری ملکه ها از وسیله ای که تصویر آن را در پایین مشاهده می فرمایید استفاده کنید . ساخت این وسیله مشکلی زیادی ندارد و با استفاده ازتوری پارچه ای یا پلاستیکی که سوراخهای ۳ در۳ میلیمتر داشته باشد،ممکن می باشد. به هیچ وجه از لاکهای زیبایی برای علامت گذاری استفاده نکنید. که کاملا” آسیب رسان است و باعث ازبین رفتن ملکه میشود. خودکارهای خاصی وجود دارد که میتوانید تهیه کنید.


  • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
    تماس : 09023025634
    انتشار مطلب در :