جمع آوری شهد گل توسط زنبور عسل

توضیحات:

 • به نام خدا

  فرآیند جمع آوری شهد گل ها توسط زنبور عسل یکی از طلایی ترین و مهم ترین وظایف زنبورهای کارگر می باشد، زنبور کارگر در حدود بیست و یک روز بعد از تولد خود، به جمع کننده ی شهد گل تبدیل می شود و تا پایان حیات خویش این کار را ادامه می دهد.جمع آوری شهد، اصلی ترین و مهم ترین وظیفه زنبور کارگر در تمام مدت زندگی اش می باشد. عملیات جمع آوری شهد، همواره پس از پروازهای شناسایی متوالی و پیاپی انجام می گیرد و معمولا زنبورها در جمعیت هایی بیست تایی در منطقه پرسه زده و به سمت سوراخ پرواز بر می گردند تا بتوانند موقعیت کندو را در محیط اطرافشان معین سازند. شکاف پرواز کندو برای زنبورها همانند خورشیدی مصنوعی می باشد

  هنگامی که زنبور ها مکانی را برای جمع آوری شهد پیدا می کنند تا انتهای فصل گل به آن محیط‌ وفادار بوده و تا زمانی که بتوانند از آن شهد جمع آوری کنند به آنجا می روند. این وفاداری نکته ی عجیبی است زیرا آن ها را وادار می سازد دیگرمناطق شهد دار را حتی اگر غنی تر باشند نادیده بگیرند. زنبورها تا زمانی که شهد گل های مکان نخست به آخر نرسد به سراغ محیط‌ دیگری نخواهند رفت.

  پس از پیدا کردن گلهای مناسب زنبور عسل بر روی آن ها فرود آمده و سپس خرطوم خود را بطرف محل استقرار شهد دراز می کند و در صورتی که شهد وجود داشته باشد، شهد را می مکد و به درون عسل دان خود منتقل می کند و در صورتی که شهد نداشته باشد سریعاً به گل دیگری جابجا می شود. زنبورها بدون وارد کردن خرطوم خود در درون گل ها قادر نیستند که وجود یا عدم وجود شهد را در آن گل مشخص سازند.

  زنبور چرا کننده برای تهیه یک محموله شهد (یک چینه دان پر از شهد) از گلهای شبدر شیرین، نیاز است چندین گل را ملاقات کرده و شهد آن ها را بمکد. اما به هر حال شمار گلهای ملاقات شده برای اخذ یک محموله شهد ارتباط به نوع گیاه و اندازه و کیفیت شهد آن دارد. مدت زمان لازم برای جمع آوری یک چینه دان شهد نیز به عوامل مختلفی از جمله گونه گیاه، کیفیت و اندازه شهد گل های آن، شرایط آب و هوائی و غیره دارد، اما آن طور که اندازه گیری شده است، برای گلهای شبدر شیرین این مدت از ۲۷ تا ۴۵ دقیقه متغیر می باشد. یک زنبور چرا کننده برای جمع آوری شهد گل ها روزانه بطور میانگین ۱۰ مرتبه از کندو بیرون می رود. وزن متوسط یک محموله شهد نزدیک ۴۰ میلی گرم و بزرگترین محموله ی گزارش شده ۷۰ میلی گرم می باشد.

   


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :