پیوند زدن با دستگاه کارل جنتر

توضیحات:

  • به نام خدا

    کار با این دستگاه فقط برای کسانی توصیه می شود که واقعا” توانایی پیوند زدن را  ندارند و یا در مقیاس خیلی کم به تولید ملکه می پردازند. مشکل بزرگی که این دستگاه دارد این است که ماباید  ملکه مادری را مدتی در داخل این  دستگاه حبس کنیم  و آن را وادار به  تخمگذاری در داخل حجره های پلاستیکی کرده ، که اکثرا” دو روز طول میکشد  تا ملکه این حجره ها را قبول کند و شروع به تخمگذاری نماید.و گاهی هم دیده میشود که درداخل هرسلول دویا سه تخم میگذارد.واین به این علت است که ملکه مادر با تخمگذاری روزانه  حد اقل ۱۰۰۰ عدد در روز دراین دستگاه تحت فشارشدید قرارگرفته است و مجبوراست این چند روزه  داخل دستگاه را از تخمگذاری اجتناب کند که این امر باعث جمع شدن شکم ملکه خواهد شد .و وقتی که شما ملکه را به کندوی خودش بازمی گردانید، بارها دیده شده که کلنی ملکه را قبول نمی کند و اقدام به کشتن ملکه می کند . این بخاطراین است که ملکه دیگر تا مدتی توانایی  پاسخ  به  نیاز و تخمگذاری  وسیعی که یک کندوی قوی به آن احتیاج دارد را نخواهد داشت.به دلیل اینکه شکم  ملکه جمع  شده و درغیاب ملکه  کلنی هم خود را آماده  شاخون  سازی می کند. اگراز این دستگاه استفاده می کنید ، دو روز قبل از حبس کردن ملکه داخل دستگاه با مالیدن عسل برروی حجره های پلاستیکی و آویزان کردن دستگاه در داخل  کندو که خود  منجر به اینکه زنبورها  یک لایه  مومی نازک  در داخل این حجره ها بافته و شرایط را برای تخمگذاری ملکه آماده تر سازند .


  • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
    تماس : 09023025634
    انتشار مطلب در :