برداشت عسل در تابستان – عسل نارس (عسل رقيق)

توضیحات:

 • به نام خدا

  عسلی که به تازگی توسط زنبورها تولید شده باشد و هنوز عملیات تغلیظ توسط زنبورها روی آن انجام نشده یا به قدر کافی انجام نشده باشد. لذا چنین عسلی رطوبت بالایی دارد و چنانچه در این حالت برداشت شود، نمی توان به مدت طولانی آن را ذخیره کرد. وقتی حجره‎های شان‎ها از عسل پر شدند و عملیات تغلیظ نیز به قدر کافی روی عسل انجام شد، زنبورها درب حجره‎ها را با لایه ای از موم می پوشانند. لذا تمام شان هایی که حجره های آنها با لایه مومی بسته شده باشد، حاوی عسل رسیده (تغلیظ شده) هستند. اما داخل حجره‎های باز ممکن است از لحاظ رسیدگی عسل چند حالت وجود داشته باشد:

  ۱- ممکن است به صورت نیمه پر و حاوی عسل رسیده روز قبل باشد.

  ۲- ممکن است در قسمت پایین حاوی عسل رسیده و در قسمت بالا حاوی عسل نارس باشد که چنین عسلی در صورت ذخیره شدن طولانی مدت، ممکن است فاسد شود.

  به طور کلی زنبورها زمانی اقدام به درپوش گذاری یک حجره ذخیره عسل با لایه مومی می کنند که اولا حجره کاملا از عسل پر شده باشد و ثانیا تمام عسل موجود در حجره تغلیظ شده باشد.

  بنابراین چنانچه در هنگام برداشت عسل در تابستان جریان شهد هنوز برقرار باشد، شان‎هایی با حجره های باز نشان دهنده این است که عسل موجود در آنها به احتمال بسیار قوی هنوز تغليظ نشده و به علت رسیده نبودن، آماده برداشت نیستند. چرا که زنبورها کار شهد آوری را در روز انجام میدهند و در طول شب عسل جمع آوری شده در همان روز را تغلیظ می کنند و هر حجره ای را که با عسل تغلیظ شده به طور کامل پر کنند، آن را با لایه ای از موم درپوش گذاری می کنند.

  لذا پر کردن حجرات نیمه پر را به روز بعد موکول می کنند. روش های برداشت عسل از کلنی‎ها برداشت عسل از کندوها به چند روش ممکن است که هریک از آنها مزایا و معایبی دارند.


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :