آمارگیری از کنه وآروا توسط پودر شکر

توضیحات:

 • به نام خدا

  يكي از مشكلا ت مهم  فعلي صنعت زنبورعسل دنيا و ايران آلودگي كلني هاي زنبورعسل با كنه واروا است. علي رغم ساخت داروهاي جديد و پيشرفت هاي صورت گرفته در خصوص روش هاي درمان كنه واروا، هم چنان زنبورداران موفق به كنترل اين آفت نبوده و شاهد خسارت هاي فراوان اين آفت در كلني هاي زنبورعسل هستيم. يكي از علت هاي عدم موفقيت زنبورداران در درمان و كنترل كنه واروا اين است كه زنبورداران زمان دقيق و مناسب درمان و نوع دارو را نمي توانند تعيين كنند.
  براي تعيين اين موارد لازم است زنبورداران سطح آلودگي كنه واروا در كلني را مشخص نمايند. زيرا در اين صورت است كه زنبوردار  مي تواند بر اساس ميزان آلودگي كلني ، زمان و داروي مناسب را تعيين كند.

  روش هاي مختلفي براي تعيين سطح آلودگي كنه واروا در كلني هاي زنبورعسل وجود دارد كه شامل: 
  اندازه گيري ريزش تعداد كنه ها در روز با استفاده از صفحه مشبك كف كندو، استفاده از شفيره ها( تله نر)، استفاده از الكل يا آب صابون، استفاده از پودر شكر ، روش اتر رول  و مشاهده زنبوران بالغ مي باشد. انتخاب هريك از اين روش ها تابع عوامل مختلفي مانند وضعيت داخلي كلني، فصل سال ، تعداد كلني و ... مي باشد.يكي از معمول ترين روش هاي تعيين ميزان آلودگي كلني به كنه واروا كه در اغلب كشورهاي جهان استفاده مي شود، استفاده از پودر شكر يا تست شكر مي باشد كه در ادامه مراحل انجام صحيح اين روش ذكر مي گردد

  مراحل انجام تست پودر شكر براي تعيين ميزان آلودگي كلني به كنه واروا: 
  زنبورداران براي انجام اين تست نياز به تعدادي تجهيزات دارند كه اين تجهيزات شامل: پودر شكر ، شيشه دهان گشاد( شيشه هاي يك كيلويي عسل)، درب جايگزين شيشه با مش 8، قاشق غذاخوري،پيمانه اندازه گيري تعداد معين زنبور( براي بدست آوردن 300 زنبور كارگر)، يك ظرف يا صفحه سفيد، مقداري آب تميز براي حل كردن پودر شكر مي باشد.

  مرحله اول
  جمع آوري تعداد 300 زنبور بالغ  كه اين زنبورها بايد از روي قاب هاي نوزادان جمع آوري شوند. براي بدست آوردن نتيجه خوب بايد اين تعداد زنبور از روي سه قاب حاوي نوزادان جمع آوري گردد. براي اين كار زنبوردار مي تواند به صورت مستقيم با پيمانه زنبورها را از روي قاب ها جمع آوري كند با اينكه زنبورهاي سه قاب را داخل يك ظرف بزرگ بتكاند و از مخلوط انها پيمانه را پر نمايد. در حين انجام اين كار توجه به ملكه الزامي است.

  مرحله دوم
  زنبورها را داخل شيشه دهان گشاد  ريخته و دو قاشق غذاخوري پودر شكر به آن اضافه مي كنيم و درب معمولي شيشه را مي بنديم. 

  مرحله سوم
  شيشه را حداقل به مدت يك دقيقه خوب تكان مي دهيم. دقت كنيد براي افزايش صحت نتايج نمونه گيري بايد تمامي نمونه ها( منظور نمونه گيري از چند كلني) به مدت زمان مشابه تكان داده شوند.

  مرحله چهارم
  بعد از تكان دادن زنبور به مدت يك دقيقه بايد شيشه را به مدت 3 تا 5 دقيقه بدون حركت در جايي مستقر كنيد.

  مرحله پنجم
  درب جايگزين شيشه با مش 8 را بر روي شيشه نصب كنيد و شيشه را وارونه كرده مانند نمك پاش، محتويات داخل شيشه را بر روي ظرف يا صفحه سفيد  خالي مي كنيم تا پودر شكر و كنه ها از ظرف خارج شود.

  مرحله ششم
  پودر شكر خارج شده را در آب حل كرده تا كنه ها را از پودر شكر جدا كنيد.

  مرحله هفتم
  مجددا يك قاشق غذاخوري پودر شكر به شيشه اضافه و درب اصلي را نصب كنيد و مدت 30 ثانيه شيشه را به خوبي تكان دهيد و مراحل 4 و 5 و 6 را تكرار كنيد.

  مرحله هشتم
  تعداد كنه هاي جدا شده را شمارش و درصد آلودگي را محاسبه كنيد.

   


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :