گرده به عنوان غذا

توضیحات:

 • به نام خدا

  امروزه گرده به طور عمده به عنوان غذا استفاده می شود یا به عبارت صحیح تر بعنوان یک مکمل غذایی، البته ارزش گرده به عنوان یک ماده ی غذایی برای انسان غالباً اغراق آمیز بوده است و هرگز در آزمایش ها ثابت نگردیده که گرده غذای کاملی نیست، در بیشتر اطلاعیه ها، بسته بندی های غذایی و حتی در نشریه های مختلف غیر علمی شرح داده شده، با جیره های حیوانی مختلف مفید بوده است.
  گرده ی اضافه شده بی جیره ها برای دام ها و حشره های آزمایشگاهی در بهبود سلامت، رشد و میزان تغییر تبدیل غذا نتیجه مثبت داشتـه است. جوجه ها بازده غذایـی جزئی را با افزودن فقط 5/2% گرده به یک جیره غذایی متعادل نشان داده اند. زنبورداران کندوهـای خود را با گرده ی خالص، مکمل های گرده یا جانشین های گرده در طول دوره هایی که منابع گرده طبیعی محدود است تغذیه می کنند. هزینه بالای گرده نیاز برای تحلیل علمی در مورد جزئیات گرده را که به عنوان یک غذای افزودنی یا مکمل می باشد پیشنهاد می کند.
  تنها یک مخلوط خوب از گونه های مختلف گرده می تواند مقادیر متوسط ذکر شده در جدول ها را که ترکیب گرده را توصیف می کنند فراهم کند. در هر صورت ارزش واقعی تنوع محتوی گرده بیشتر از مقدار قبلی آنها به تعادل این مواد غذایی و اثر کمک کننده تنوع و نیز اثرات یا ویژگی های دقیق تر که بسته به منشأ آنها است مربوط می شود.


  ارزش کیفی ویژگی های مهم و ترکیبات حساس آنها به سادگی با فراوری و ذخیره سازی نامناسب و در موقع تهیه یا خرید از دست می رود.اثر تحریک کنندگی گرده و امکان بهبود در بازده غذایی در انسان ها و جانداران مورد علاقه می باشد بویژه در آنهایی که دارای رژیم غذایی نامتعادل هستند. آمارهای علمی مثق برای تأیید این دانستنی ها وجود ندارد؛ اما مطالعه ریزه های ها ممکن است مفید و پر اهمیت باشد. فقط مسئله جدی در مورد ترکیب گرده در غذاهایی مثل آب نبات، شیرینی هـا، دسرهـا، غله ها صبحانه ها، قرص ها و حتی عسل مشهود می باشد


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :