فرومن چیست

توضیحات:

 • به نام خدا

  فرومون:

  فرومون از واژه‌های یونان باستان  فرو "در بر داشتن"، و هورمون، "انگیزه و عزم"یک عامل شیمیایی ترشح‌شده یا دفع‌ شده است که موجب پاسخ اجتماعی در اعضای یک گونه می‌گردد. در دنیای جانوران از ارتباط شیمیایی نه فقط برای ارتباط بین یاخته‌ها، بلکه برای ارتباط افراد با یکدیگر نیز استفاده می‌شود. فرومون‌ها موادی هستند که از یک فرد ترشح شده و در فرد یا افراد دیگری از همان گونه پاسخ‌های رفتاری ایجاد می‌کند. فرومون‌ها مواد شیمیایی هستند که قادرند گیرندگان پیام را خارج از بدنِ تولید کنندهٔ پیام، تحریک کنند و بر رفتار آنها تأثیر بگذارند. فرومون‌های گوناگونی از جمله فرومون‌های هشدار دهنده، فرومون‌های آمیزش جنسی و فرومون‌های دنباله‌دار غذا وجود دارند.

  فرمون ها توسط غدد برون ریز ، یعنی سلول های اپیدرمی تغییر شکل یافته ، تولید می شوند و به فردی دیگر از همان گونه منتقل می گردند.

  اولین فرمون حشرات به نام بومبیکول در اواسط دهه ی 1950 میلادی از شب پره ی کرم ابریشم جداسازی شد. فرومون ها در ابتدا به خاطر این که توسط غدد ترشح می شدند و اثرات فیزیولوژیک یک هورمون را دارا بودند ، برون هورمون نامیده شدند، اما برخلاف هورمون ها ، آنها در بیرون از بدن جاندار تاثیر پذیر تولید می شوند. با وجود این ، هورمون ها ترکیباتی هستند که در داخل بدن ترشح می گردند، لذا نام برون هورمون دارای تناقض بوده . فرمون ها ترکیباتی شیمیایی هستند که در یک جانور توسط غده های تخصصی شده ای تولید و به بیرون ترشح می شوند و روی فرد دیگری از همان گونه یک اثر ویژه ای دارند.

  همانند هورمون ها ، فرمون ها را نیز با توجه به نحوه ی تاثیر آن ها به سادگی می توان به گروه هایی تقسیم نمود. فرومون های ریلیزر یک واکنش رفتاری آنی و بازگشت پذیر را تحریک می کنند که اندکی پس از دریافت آن توسط دریافت کننده توسط دستگاه عصبی واسطه گری می شود. در مقابل فرمون های پرایمر یک تغییر فیزیولوژیک اساسی را در دریافت کننده واسطه گری می نمایند که آن را برای بروز یک رفتار تغییر یافته دوباره برنامه ریزی می کند و به طور مستقیم روی دستگاه عصبی یا برخی از سامانه های فیزیولوژیک دیگر تاثیر می گذارد. پرایمر ها بیشتر توسط حشرات اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرند تا انواع مختلفی از برهم کنش های اجتماعی را تنظیم نمایند.

  اجزای یک فرومون ریلیزر ممکن است به صورت یک فرومون پرایمر نیز عمل کنند. در ملکه زنبورعسل ، ترکیب 9 اکسو ای  دسنوئیک اسید هم یکی از اجزای مخلوط فرومونی بروز دهنده واکنش ندیمگی در کارگر ها است و هم یک فرومون پرایمر است که نشو و نمای تخمدانی آن ها را متوقف می سازد.

   


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :