زنبورداری در فصل پاییز (توزین کندوها)

توضیحات:

 • به نام خدا

  توزین کلنی‎ها با ترازوی مناسب یا قپان، تنها روشی است که با آن می توان فهمید که در هر کلنی چه مقدار غذای ذخیره برای زمستان وجود دارد. برای زمستان گذرانی خوب، معمولا یک کلنی دو طبقه با تخته معمولی کف کندو، درپوش (سقف)، شانها و زنبورهای داخل آن باید حدود ۴۵ کیلوگرم وزن داشته باشد.

  برخی از زنبورداران با بلند کردن کندوها از یک طرف و سنگین و سبک کردن آن، از مقدار تقریبی ذخیره زمستانی هر کندو آگاه می شوند. البته این روش توصیه نمی شود، زیرا عمل به آن، اولا به تجربه زیادی نیاز دارد؛ ثانیا برای خریدن یک قپان به سرمایه زیادی نیاز نیست؛ ثالثا با خریدن یک قپان، می توان سالیان سال از آن استفاده کرد.

  در واقع سود حاصل از استفاده صحیح از اطلاعات دقیقی که از توزین کندوها با قپان به دست می آید، به مراتب بیشتر از پول موردنیاز برای خریدن یک قپان است؛ خاصه آنکه با خرید یک قپان، می توان سالهای سال از آن استفاده کرد. لذا صرفه جویی در خرید یک قپان توسط زنبوردار، یک تصمیم بسیار غیراقتصادی است.

  در زمستان که نمی توان درب کندوها را باز کرد، گاهی با وزن کردن کلنی‎ها و محاسبه اختلاف وزن توزین اخیر با توزین قبلی در هر کلنی، می توان به وضعیت داخلی کندو پی برد. به طور مثال، وقتی در فاصله ۲۰ روز شما دوبار یک کندو را توزین می کنید و در می یابید که کندو ۱۰ کیلوگرم کاهش وزن داشته است، به مقدار مصرف غذای کلنی در آن کندو پی خواهید برد.

  البته با توجه به جمعیت کلنی،در صورتی که این کاهش وزن معقول نباشد، یک احتمال قوی غارت شدن ذخایر کلنی است. به هر حال در صورت نیاز به جبران غارت یا کاهش وزن غیر عادی یک کندو زنبوردار باید در اسرع وقت، برحسب مقدار نیاز کلنی، یکی دو قاب عسل داخل کندو بگذار و کلنی غارت شده را از مرگ حتمی نجات دهد.


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :