دستگاه تناسلی زنبور عسل

توضیحات:

 • به نام خدا

  دستگاه تناسلی:

  در جنسهاي نر و ماده از دوقسمت تشكيل يافته است اول اعضاء تناسلي داخلي كه مبداء مزودرمي داشته و محتوي سلول هاي جنسي در مراحل مختلف رشد تا تشكيل گامت هاي نر و ماده و سلولهاي غذايي و غدد ترشحي است. قسمت دوم اعضاء تناسلي خارجي كه از پيوستهاي حلقه هاي شكمي است و مبدا آكتودرمي داشته و جهت خروج اسپرماتوزوئيد و اوول مي باشد. 

  دستگاه تناسلی حشره نر:
   دستگاه تناسلی حشره نر از سه قسمت عامل نرینه(بیضه ها)،مجاری تناسلی و غدد ضمیمه تشکیل شده است.

  عامل نرینه:

   که یک جفت می باشد در طرفین شکم قرار دارند.در داخل هر بیضه تعدادی لوله های سازنده اسپرماتوزوئید وجود دارد که اسپرم از انها حاصل میشود.اسپرم های ساخته شده از طریق لوله های سازنده اسپرم وارد مجاری ذخیره اسپرم گشته و در انجا نگهداری می شوند تا در موقع لزوم با مواد غدد ضمیمه مخلوط گردیده و به خارج از بدن هدایت می شوند.شکل ظاهری دستگاه تولید مثل نر با سن زنبور تغیر میکند.در زنبوران نر جوان بیضه ها اندامهای لزج بزرگی هستند که نیمه قدامی شکم را پر میکنند.این بیضه ها در زنبوران نر بالغ به تدریج کوچک شده و به رنگ خاکستری زرد یا زرد مایل به سبز در می ایند.

  قسمتهای اصلی دستگاه تناسلی حشره نر به این ترتیب می باشد:

  قسمتهای زوج:

  - بیضه ها
  -لوله های منی بر
  -کیسه های ذخیره منی
  -غدد مخاطی


  قسمتهای فرد:
  -  مجرای انزال
  -آلت تناسلی،کیسه غشایی نرمی است با تعداد زوائد مخصوص و صفحات کتینی و قسمتهایی که دارای مو است و در انتهای قدامی خود حجم ان زیاد شده و پیاز تناسلی را تشکیل می دهد

  دستگاه تناسلی زنبور نر

  دستگاه تناسلی حشره ماده یا ملکه:

   زنبور عسل حشره ای است که در ان هر دو تخمدان فعال بوده و از تعداد180-170لوله سازنده تخمدان به نام اواریول در زنبور ملکه خوب تشکیل شده است. با انکه زنبوران کارگر ماده هستند ولی تعداد لوله های تخمدانهای انها رشد نکرده است.
  دستگاه تولید مثل ملکه به شکل زیر می باشد:

  - دو تخمدان که قسمت بزرگی از محوطه شکمی را اشغال می کند.

  - مجاری جانبی تخمدان

  - مجرای میانی تخمدان که دو مجرای جانبی تخمدان در عقب به هم پیوسته و تشکیل معبر کوتاهی به نام مجرای میانی تخمدان را می دهد که به مهبل ختم میشود.در تلقیح مصنوعی انتهای سوزن سرنگ باید از مهبل گذشته و در داخل مجرای میانی تخمدان تزریق شود.

   - مهبل که از عقب به دهانه مهبل ختم شده و در وسط ان یک برجستگی زبانه ای شکل به نام چین مهبلی وجود دارد.

   - بورسال

  - مخزن منی که در بالای مهبل قرار گرفته است.

  - مجرای مخزن منی

  دستگاه تناسلی ملکه زنبور عسل

   


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :