نرزایی زنبور عسل

توضیحات:

 • به نام خدا

  اهمیت ملکه:

  عمولا كندوهاي داراي ملكه جمعيت زيادي دارند و پر رفت و امد هستند.در هنگام بازديد نوع حركت و صداي دسته جمعي كارگران زنبورعسل به مقدار زيادي براي زنبورداران مجرب محسوس است.

  براي اطمينان از وجود يا عدم وجود ملكه در كندو،مي توان با دود دادن و باز كردن درب كندو به ارامي يك يا دو قاب را از وسط كندو و ناحيه مخصوص پرورش نوزادان خارج كرده و مستقيما داخل سلولهاي خالي را مشاهده كرد.در صورت وجود تخم يك روزه در داخل سلولهاي  مومي و يا مشاهده مستقيم خود ملكه در بين كارگران از وجود ملكه اطمينان حاصل خواهد شد.در صورتي كه در هنگام بازديد در بين قابها تخم يك روزه مشاهده نگرديد لازم است  كه كليه قابهاي كندو را با دقت بازديد كرد.چون ممكن است به علل مختلفي ملكه زنبورعسل تخمريزي را قطع كرده باشد.

  فصول سال ،اب وهوا و درجه حرارت محيط در مقدار تخمريزي و يا قطع تخمگذاري ملكه زنبورعسل و در نتيجه عدم وجود تخم و لارو در كندو موثرند.بنابر اين در اواخر فصل پائيز كه منبع گرده كم است و سرماي فراوان وجود دارد و ممكن است تخمريزي قطع شده باشد.عدم مشاهده تخم روز دليل بر عدم عدم وجود ملكه زنبورعسل نيست.اما در اواسط فصل بهار وهنگام وفور شهد  و گرده گل در صورت بازديد  كندو و عدم مشاهده تخم روز مطمئنا يا كندو بي ملكه است يا ملكه باكره بوده و براي پرواز جفتگيري به بيرون رفته است.در چنين شرايطي لازم است كه در ساعات مختلف روز كندو چندين بار بازديد شود.

  عدم وجود ملکه درکندو:

  كندوهاي بدون ملكه در هنگام بازديد سرو صدا و تحرك فراواني داشته و عصباني هستند.حتي با دود دادن هم رام نمي شوند. نرزایی به یکی از عوامل زیر ارتباط نزدیکی دارد
  -تمام شدن ذخیره اسپرماتوزویید نر دربدن ملکه
  -نرسیدن فرمون برقراری نظم وترشح نکردن آن از بدن ملکه

  -تلف شدن ملکه درطول مدت زمان تخمگذاری در حجره های پرورش ملکه جدید که تا زمان بیرون آمدن ممکن است به علت نرسیدن بوی فرمون به بدن زنبوران کارگر ونبود تخم روز برای پرورش  تخمدان زنبوران کارگر رشد کرده ونرزا شوند
  -سن زیاد ملکه 


  این جمعیت ذکر شده اگر تولید بچه کندو کند ودر کلنی جای گیرد امکان دارد بعداز دوسه روز تخم نر توسط زنبوران کارگری که تخمدان آنها رشد یافته دیده شود وباعث می شود ما گمان کنیم بعد ازتشکیل بچه کندو این حالت رخ داده است که اینطور نیست کارگران نرزا چندروز قبل از بیرون آمدن بچه درکندو نرزا شده اند

  روشهای جلوگیری از نرزایی در کندو:

  یك زنبوردار ماهر با مديريت صحيح خود به هيچوجه اجازه نمي دهد كندوهايش بي ملكه بماند و كارگران نرزا شوند.اما اگر در زنبورستاني به علت عدم رسيدگي كندويي نرزا پيدا شد يك كندوي خالي را در جاي همان كندوي بي ملكه قرار داده و چند قاب شفيره مسن  و تخم و لارو جوان در داخل ان مستقر ميكنند و زنبورهاي داخل كندو را به محلي دورتر حداقل به فاصله 200 متري محل قبلي منتقل كرده و زنبورهاي داخل كندو را خالي نموده و ان كندو را كاملا ميتكانند به طوري كه حتي يك زنبور نيز بر روي قابها و داخل كندو باقي نماند.در اين حالت كارگران نرزا به علت سنگين شدن و در داخل كندو ماندن نشاني منطقه را از ياد برده و قادر به برگشتن به كندو نيستند.ولي ان دسته از كارگران كه صحرايي بوده و هنوز نرزا نشده اند به كندوي قبلي خود باز ميگردند و به جمعيت فعال كندو ملحق مي شوند.

  كندوي جديد در مدت كمي داراي سلول ملكه شده و يا سلولهاي ملكه توسط زنبوردار در ان قرار داده شده و به تدريج صاحب ملكه مي شوند.يا با معرفي يك ملكه بارور در داخل قفس و ازاد كردن ان بعد از ارامش و گذشت چند روز ان كندو صاحب ملكه شده و فعال خواهد گرديد.

   

   


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :