نوار بای وارول ضد کنه وآروا

توضیحات:

 • به نام خدا

     :ماده موثره بای وارول​

  فلومترین، روی دستگاه عصبی انگل اثر می‌کند (نوروتوکسیک). این سم با تاثیر روی اکسون در سیستم اعصاب محیطی و مرکزی موجب باز ماندن کانالهای سدیمی و درنتیجه باعث تغییر نفوذپذیری غشای عصبی نسبت به یونهای سدیم وپتاسیم می‌گردد. این عمل مانع انتقال درست پیام عصبی می‌شود، بطوری‌که درابتدا اسپاسم و لرزش و به دنبال آن فلجی و مرگ اتفاق می‌افتد.

  فعالیت و انتقال زنبورها در داخل کندو باعث می‌گردد که بدن آنها با نوارفلومترین تماس یافته و با مقدار کمی ازماده موثره آغشته گردد. حرکت، جابجائی و برخورد زنبورها با یکدیگر نیز باعث پخش تدریجی فلومترین در کندو می‌شود. بدین ترتیب انگلهای موجود درسطح بدن سایر زنبورها در معرض ماده موثره قرارگرفته و ازبین می‌روند  .

  نوارفلومترین به نحوی ساخته شده است که ماده موثره به تدریج  و به طورمدام در نقطه تماس با زنبورها جایگزین می‌شود، بنابراین پس از تماس بدن زنبورها با نوار و خروج مقداراندکی فلومترین مجددا ماده موثره به همان میزان برداشت شده و به سطح  نوار هدایت شده و جایگزین می‌شود.

  مواردمصرف نوار فلومترین:

  تشخیص و درمان وارو آزیس در زنبورعسل

  میزان وطریقه مصرف نوار فلومترین:

  بهترین زمان برای مصرف نوار در بهار قبل ازشروع فعالیت برای تولید یا پایان تابستان بعد ازجمع آوری آخرین محصول عسل است. نسبت به جمعیت کندو 2 تا 4 نواررا بوسیله قلابهای همراه بین قابهای متفاوت بنحوی آویزان کنید که مایت‌ها بتوانند ازهردو سوی آن عبورکنند.این دارو به جز عسل، موم را تحت تاثیر خود قرار می دهد

  زمان لازم برای تشخیص و درمان:

  تشخیص: جهت شناسایی مایت‌های مرده قبل از قرار دادن نوارها سینی کف کندو را با صفحه‌ای بپوشانید سپس وجود مایت‌های مرده را پس از24 ساعت برسی کنید.

  درمان: نوارها راحداکثربمدت 6 هفته درکندو قرار داده سپس .آنها راخارج نمائید

  بای وارول، رفتار غیر عادی و تهاجمی در زنبورها ایجاد نمی کند. مهم تر اینکه، هیچ گونه باقیمانده ای در عسل و موم نمی گذارد. به همین علت، مطمئن ترین و موثرترین دارو در اروپا و آمریکا شناخته شده است.

  موارد عدم مصرف بای وارول:

  طی دوره اصلی تولید عسل درکندو نباید ازاین دارو استفاده شود.

  موارد احتیاط:

  از دسترس اطفال دور نگهداشته شود. از آلوده شدن عسل خوراکی به نوار فلومترین جلوگیری گردد. از مصرف مجدد نوارهای مصرف شده خوداری کنید. جهت جلوگیری از بروز مقاومت احتمالی در انگل، نوارها نباید بیش از6 هفته درکندو قرارگیرند.

  هنگام کاراز خوردن، آشامیدن و سیگار کشیدن خوداری کنید. در موقع نصب نوارها از دستکش استفاده شود و پس از نصب دستها را با آب و صابون شستشو دهید.

  ازنگهداری نوارها در جوارسموم و مواد شیمیائی دیگر خوداری گردد. نوارهای مصرف شده را در محلی امن بطوری‌که سبب آلودگی آبهای جاری و زیر زمینی نگردد دفن نمائید.

  فلومترین برای ماهیان سمی است بنابراین از انداختن نوارهای استفاده شده در آبهای راکد یا جاری خوداری کنید.

  برای حصول نتیجه بهترلازم است همه کندوهای یک منطقه بطورهمزمان مداوا شوند.

  بعدازخاتمه تاریخ انقضا ازمصرف خوداری گردد.

  اثرات جانبی بای وارول:

  در صورت مصرف به طریق توصیه شده عوارض جانبی ندارد.

  شرایط نگهداری نوار فلومترین:

  فرآورده را در جای خشک و خنک و تا زمان مصرف دربسته بندی اصلی نگهداری کنید.

  زمان پرهیز ازمصرف:

  درصورت استفاده به روش توصیه شده دوره پرهیز لازم نیست.

  درصورت مصرف زیاد به شدت مقاومت ایجاد می نماید.

  تولید کننده:

  بایرلور کوزن - آلمان

  بسته بندی:

  بای وارول در بسته های آلومینیومی 4 عددی عرضه می گردد.
   


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :