ارتباط زنبوران عسل

توضیحات:

 • به نام خدا

  هر روز صبح به محض طلوع آفتاب و همین که مامورین اکتشاف به کندو مراجعت کردند مامورین اکتشاف قبل از طلوع آفتاب از کندو خارج می شوند که راجع به گلها و اوضاع خارج اطلاعاتی برای کندو بیاورند زنبورهای عسل از اخبار خارج مطلع می گردند.

  علاوه بر این، زنبور رقاص نقطه ی وسط شکل هشت را نیز به گونه ای در هوا ترسیم می کند که جهت پرواز کردن برای رسیدن به گل های مورد نظرش را نشان می دهد. این نقطه در ارتباط با موقعیت خورشید در آسمان ترسیم می گردد و زنبورها با توجه به آن، بی درنگ زاویه ی پرواز به سوی مقصد (یعنی به طرف گل) را پیدا می کنند.

  بطور کلی اگر موجود زنده ای قادر به برقراری ارتباط نباشد، ناچار زندگی را به تنهایی می گذراند. لذا وجود یک سازمان اجتماعی به وسایل ارتباطی احتیاج مبرم دارد. این لزوما به آن مفهوم نیست که ارگانیسم دارای قدرت تکلم باشد و یا منحصرا نسبت به محرکی عکس العمل نشان دهد. اصولا ارتباط یعنی انتقال اطلاعات از یک فرد به فرد دیگر از همان گونه که قدرت دریافت داشته باشد. در عین اینکه انسان تلاش به این دارد که برقراری ارتباط را به صدا و دید نسبت دهد، هیچ دلیل قانع کننده ای وجود ندارد تا ثابت کند که زنبور عسل سیستم ارتباطی خود را به وسیله بو، فرومون، تماس، صدا و سایر محرک های الکتریکی و مغناطیسی نمی تواند برقرار کند.

  انجام مکالمات در کلنی زنبورعسل از قرن ۱۸ برای انسان شناخته شد در این قرن آقای Spitzner اعلام کرد که زنبورعسل به کمک رقص خود می‌تواند مقدار عسل و منابع نوش را به سایر افراد کلنی اطلاع دهد. هنگامی که یک زنبور کارگر در جائی به یک منبع مناسب می‌رسد در بازگشت به کندو آن را به طریقی جالبی به سایر افراد اطلاع می‌دهد. این زنبور در نهایت شادمانی بدن خود را می جنباند و در مجاورت دیگر زنبورهای کارگر دایره هایی را از بالا به پایین و از پایین به بالا طی می‌کند.


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :