زنبورداری در فصل زمستان (توصیه و خودآزمایی)

توضیحات:

 • به نام خدا

  عملیات آخر زمستان و اول بهار

  با گرم شدن تدریجی هوا و طولانی شدن روزها ملکه شروع به تخمگذاری می کند که مقدار آن به عوامل زیر بستگی دارد .

  • ظرفیت و قابلیت نژاد ملکه
  • وجود ذخیره کرده در کندو
  • اندازه توده خوشه زنبوران کارگر
  • وجود جای لازم برای تخمگذاری

  خودآزمایی

  1. اصول مدیریت کندوهای ضعیف را توضیح دهید .
  2. آماده کردن کندوها برای زمستان گذرانی را شرح دهید .
  3. علت تلفات زنبوران در آخر زمستان و اول بهار چیست ؟
  4. خوشه را در صنعت زنبورداری توضیح دهید .
  5. در فصل زمستان چگونه از وجود غذا برای تغذیه زنبوران در داخل کندو مطلع می شویم ؟
  6. تأثیر تهویه در کلنی های زنبور عسل را بیان کنید .
  7. علت افزایش مصرف عسل توسط زنبوران در اول فصل زنبوداری چیست ؟
  8. خمیر شیرین چیست ؟ طرز ساخت و طرز مصرف آن را بطور مختصر توضیح دهید .
  9. تخم گذاری ملکه به چه عواملی بستگی دارد ؟
  10. روش های نگهداری کلنی های زنبور عسل در زمستان را توضیح دهید .

  توصیه های لازم برای زنبورداران

  • چهار اصل کلی زمستان گذرانی موفق در زنبورداری
  1. داشتن ملکه جوان و فعال
  2. داشتن میزان و ذخائر غذائی کافی
  3. محافظت اصولی در برابر شرایط جوی
  4. عاری از بیماری کردن کندو
  • کندو به عنوان دستگاه جوجه کشی است ، در نگهداری آن دقت نمائید .
  • برای کندوهای خود شناسنامه تهیه کنید و هر کندو را با شماره خاص مشخص کنید .

 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :