جرب یا انگل زنبور عسل

توضیحات:

 • به نام خدا

  جرب ها ساكنان معمول كلني هاي زنبور عسل هستند ، حدود 86 نوع جرب در ارتباط با زنبوران و لانه آنها شناخته شده اند . كه اغلب آنها بي ضرر هستند .
  جرب ها در طبيعت بوفور يافت ميشوند ، و در محل سكونت اغلب حيوانات وجود دارند . كافي است يك مشت خاك برداشته و با ذره بين يا ميكروسكوپ مشاهده نمود ، جرب ها با شكل و شمايل و اندازه هاي گوناگون ديده خواهند شد .
  در لانه پرندگان جرب هاي مختلفي ( جرب هاي پرندگان ) زندگي ميكنند ، با دست بردن به داخل لانه آنها ، جرب ها روي دست احساس ميشوند .
  چشمه هاي آب ، استخرها ، درياچه ها و حتي چشمه هاي آب گرم , جرب هاي مخصوص به خود دارند .
  جرب هاي در منافذصورت اغلب انسانها ، مخصوصا در افراد بالغ , وجود دارند . اينها با ميكروسكوپ قابل رؤيت و بي ضرر ميباشند .جرب ها ميتوانند باعث عطسه كردن انسانها شوند ، حدود 5% جمعيت انساني به گرد و خاك حاوي مدفوع جرب ها ، حساسيت دارند . جرب ها , انسانها را نيز آلوده ميكنند. و به حيوانات نيز حمله مي نمايند.

  جرب ها یا کنه های کندو:

  -جرب هايي كه در آشغال هاي كندو در گردشند و از ذرات مختلف استفاده ميكنند.
  -جرب هايي كه جرب هاي گردشگر كندو را , شكار ميكنند .
  -جرب هاي كه از زنبوران عسل , براي جابجايي از گلي به گل ديگر , يا از كندويي به كندوي ديگر ، سواري ميگيرند.
  -جرب هايي كه انگل زنبوران عسل ميباشند و در زنبوران بالغ يا نوزاد ايجاد آلودگي انگلي مينمايند.


  ميليونها سال است كه زنبوران عسل و جرب ها بر روي كره زمين زندگي ميكنند و با يكديگر همزيستي داشته اند ، براي تداوم همزيستي , انگل به وجود ميزبان نياز دارد ، اگر بخواهد ميزبان خود را از بين ببرد ، نميتواند به زندگي ادامه دهد .
   


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :