زنبورداری در فصل بهار، ادغام دو کلنی‌

توضیحات:

 • به نام خدا

  یک روش ساده برای ادغام کلنی‎های ضعیف و ایجاد کلنی‎های قوی عبارت است از:برداشتن درپوش یکی از کندوها؛  قرار دادن یک ورق روزنامه روی سطح فوقانی قاب های آن ؛ ایجاد چند سوراخ روی سطح روزنامه با سنجاق یا خلال دندان : سپس کندوی دیگری را که کف آن را جدا کرده اید، روی روزنامه قرار دهید و سقف کندو را روی آن مستقر کنید. سپس  کندوی ادغام شده را به مدت چند روز به حال خود بگذارید.

  زنبورها ظرف چند روز با جویدن اطراف سوراخ های ایجادشده در روزنامه آن را پاره می کنند و به طور کامل ادغام می شوند. در این روش چون ادغام به طور تدریجی انجام می شود، زنبورها به تدریج به بوی هم عادت می کنند و پس از ادغام باهم جنگ نمی کنند. بدیهی است که پس از چند روز می توانید جعبه کندوی بالایی را بردارید.

  در بازدید بهاره، اگر کلنی واقعا ضعیف است و نیاز به تغذیه فوری دارد، با ریختن شربت شکر روی قاب ها، کلنی را تغذیه کنید.


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :