بینرال پودر تقویتی ملکه زنبور عسل

توضیحات:

 • به نام خدا

  بینرال ( Beeneral ) یک شگفتی ساز در صنعت زنبورداری است به نحوی که سبب افزایش شتاب و توسعه تخم ریزی در مادر ( ملکه زنبور عسل ) می گردد.

  تخم ریزی ملکه را افزایش می دهد

  مقاوت در مقابل بیماری های باکتریایی را افزایش میدهد

  روند پیشررفت زنبور را افزایش می دهد

  میزان تولید عسل را افزایش می دهد

  طول عمر زنبور را افزایش می ذهد و میزان مر گ و میر را کاهش می دهد.

  میزان مصرف :

  برای هر کیلو گرم خمیر شیرین و یک لیتر شربت دو گرم هست به عبارتی هر بسته 100گرمی برای 50لیتر شربت و 50و یا 50کیلو گرم خمیر شیرین استفاده می شود


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :