زنبورداری در فصل زمستان (نگهداری کندوها در محیط کنترل شده)

توضیحات:

 • به نام خدا

  برای کم کردن تلفات زیان بار زنبوران عسل در زمستان مطالعات فراوانی صورت گرفته است . و اطلاعات زیادی درباره نیازهای حراراتی کلنی بدست آمده است . زنبوردارانی که توانائی و امکانات لازم را در اختیار دارند کندوهای خود را به داخل ساختمان یا انبارها منتقل می کنند . در انبار به دلیل امکان دقیق کنترل حرارات محیط می توان مصرف عسل را پایین آورد و مدیریت دقیقی را روی کلنی ها اعمال کرد.

  شرایط محیط کنترل شده برای نگهداری زمستانی زنبور عسل

  • درجه حرارات محیط بین ۵ تا ۸ درجه سانتی گراد از طریق دستگاههای گرم کننده و سردکننده ثابت نگه داشته شود .
  • محل نگهداری زنبورها باید کاملا تاریک و راه ورود به ساختمان با درب دوبله کاملا بسته شود ، در صورت نیاز به بازدید از نور ملایم قرمز استفاده شود .
  • رطوبت اضافی را باید از طریق دستگاهی با به جریان در آوردن هوای تازه به داخل کندوها از بین برود . اگر چه نگهداری کندوها در محیط کنترل شده برای زنبورداران نیمه حرفه ای آماتور مقرون به صرفه نیست ولی زنبورداران حرفه ای ممکن است آن را روش مفید بدانند .

 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :