تعویض ملکه

توضیحات:

 • به نام خدا

   - این روش به عنوان ملکه کردن یک کلنی شناخته می شود. همچنین برای جایگزینی ملکه هایی که پیر هستند یا ظرفیت تخم گذاری آنها کاهش یافته است استفاده می شود.

  تعویض سالانه ملکه, فقط برای اصلاح زنبورستان نمی باشد و چون بیشتر فعالیت مناسب ملکه ها فقط در سال اول است, پس تعویض ملکه ها, هر ۱ یا ۲ سال یک بار, به صورت مداوم باید ادامه داشته باشد تا سودآوری زنبورداری پایدار بوده و زنبورستان به صورت صنعتی اداره شود. همچنین تحقیقات اثبات کرده که تعویض سالانه ملکه, تاثیر بسیار زیادی در نابودی کنه واروا دارد.

  مسلما هزینه حداکثر ۱۰% از درآمد هر کلنی برای خرید ملکه مورد نیاز آن در سال یک امر عادی و تضمین کننده سودآوری و موفقیت در سال آینده خواهد بود. اگر هم خود شما تولید کننده این ملکه باشید که بسیار سودآورتر خواهد بود.

   


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :