میکروسکوپ تلقیح مصنوعی ملکه

توضیحات:

 • به نام خدا

  به منظورتلقیح مصنوعی  ملکه زنبور عسل ما نیازمند به یک دستگاه  میکروسکوپ هستیم که از قابلییت حرکت و تنظیم  به راحتی برخوردار است.

  لازم است که بدانید داشتن میدان دید وسیع میکروسکوپ (عدسی بزرگ) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

  همچنین قدرت بزرگ نمایی دستگاه  باید  مابین ۱۰ تا ۳۵ برابر باشد و درعین حال طول میله عمودی میکروسکوپ (حداقل ۲۵ سانتیمتر ) و پایه آن باید عرضی  در اندازهٔ ۲۰ و ارتفاع ۳ سانتیمتر را دارا باشد، در غیر این صورت در حین کار با مشکلات زیادی مواجه خواهید شد.


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :