زنبورداری در فصل بهار با بازدید اواخر بهار

توضیحات:

 • به نام خدا

  جمعیت کلنی ها در طول بهار رشد کرده و در اواخر بهار به حداکثر خود می رسد .

  این موقع از سال از نظر تولید بچه ، کندو بسیار حساس است ، زیرا جمعیت کلنی ها تمام فضای کندو را احاطه کرده و غریزتاً کلنی ها آماده تکثیر می باشند .

  لذا باید فضای بیشتری برای آن ها فراهم گردد ( مثلاً کندو 2 یا 3 طبقه شود).

  بدین منظور توصیه می شود در صورتی که جمعیت یک کلنی خیلی زیاد است روی طبقه ی فوقانی یک شبکه ی ملکه قرار داده و طبقه ی دیگری را روی آن مستقر کنید تا جمعیت اضافی به طبقه ی فوقانی منتقل گردند و فضای کافی برای ذخیره سازی عسل به وجود آید. علاوه بر اقدامات فوق الذکر باید به نکات دیگری از جمله ذخیره غذای کندو ،وجود یا عدم وجود بیماری ها ، و عملکرد ملکه نیز توجه داشت. برای کندوهای یک طبقه نیز باید تمامی مراقبت های ذکر شده را مدنظر داشت و متناسب با رشد جمعیت فضای کافی برای آن ها فراهم کرد.


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :