جایگاه زنبورداری در صنعت کشاورزی

توضیحات:

 • به نام خدا

  جایگاه زنبورداری در صنعت کشاورزی

  زنبورداری نوعی از تولیدات صنعت کشاورزی است که در جهت رشد صنعت کشاورزی آمده است. هنگامی که از زنبورهای بدون نیش در زنبورداری استفاده می شود اشاره به زنبورهای تیره Apis دارد. گونه های زنبور عسل که معمولاً نگهداری می شوند، Apis Mellifera  و Apis Cerana هستند. به دلیل پیچیدگی نامگذاری بیولوژیکی و مشکل در یادآوری برخی از نامها، به طور کلی بهتر است که هنگام نوشتن و صحبت در مورد زنبورداری، هر کدام از عناوین مطرح شده را زنبورداری بنامیم.

  پرورش زنبورهایی با ژنتیک بهبود یافته

  در طول قرون اخیر، برای بهبود ژنتیک زنبورها، زنبوردارانی که دارای تجربه و دانش پیشرفته در این صنعت بودند تغییراتی در ژنتیک این زنبورها ایجاد کردند. بدین صورت که برای بهبود صفات خاص کلنی های زنبور عسل به کلنی هایی با قدرت جستجوی بهتر، و قابلیت تولید عسل بهتر برای مزاج آرام، مقاوم در برابر بیماری و مقاومت در برابر آفت یا انگل می دهد. ویژگیهای اخیر از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند زیرا انواع بیماریها، آفات و انگل های زنبورهای عسل که باعث صدمات زیادی به کلنی هستند و هزینه های زیادی برای زنبورداران دارند را کنترل و کم می کنند.

  بنابراین به زبان ساده عسل از مجموعه ای از کلنی های زنبور عسل بدست که می آید که سرشار از خاصیت است و غذایی مقوی برای انسانها و حیونات به شمار می رود، همچنین زنبورداری امروزه وارد صنعت کشاورزی شده و با کمک زنبورداران به صنعتی پرسود در جهان تبدیل شده است که در موارد مختلف کاربرد بسیار زیادی دارد.

   کلنی به اتحاد و اجتماع زنبورها می گویند که ساختار کلی آنها در یک تنه جای می گیرد.


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :