مزایای و روش استفاده از برگه موم

توضیحات:

 • به نام خدا

  برگه موم را زمانی مصرف کنید که بعد از اخرین قاب زنبورها اماده گی کامل برای هرزه بافی دارند یا انجام دادند.
  این امر زمانی صورت میگیرد که دمای هوا با میزان ورودی شهد وگرده هماهنگ و مورد دلخواه زنبور باشد.
  بی شک اوج شهد وگرده در یک هوای مطلوب با دمای مناسب صورت میگیرد.
  این زمان اوج موم بافی زنبورهاست و هرکندو در اوج شهد دهی روزانه براحتی میتواند حداقل دوتا برگه موم ببافد.
  پس استفاده از برگه موم میتواند :

  • بهداشت کلنی را تامین نماید
  • کنه واروا را کنترل نماید
  • از باقیمانده بیماری ها در پوکه ها پیشگیری نماید.
  • ضمن اینکه زنبوردار تولید موم نماید.
  • زنبوردار نباید بعد از چند سال اول زنبورداری دیگه موم بخرد باید موم خودش را از زنبورستان خود تامین نماید.

  نحوه مصرف برگه موم :


  اگر به قابهای کندو دقت کرده باشید
  قاب اخر همیشه ذخیره گرده وشهد میباشد
  اگر این قاب گرده وشهد بدون تخم میباشد شما برگه موم را در بغل این قاب به سمت بقیه قابها قرار دهید.
  اگر روی قاب اخر را بخاطر فشار کار ملکه تخم ریزی کرده برگه موم را در سمت خالی قاب قرار دهید.
  در اینجا بعد از ۲۴ ساعت برگه موم را زنبورها بافته یا بکار گرفته اونوقت میتوانید برگه را در کنار قاب یکی مونده به اخر قرار داده وجایگزینش یک برگه موم جدید قرار دهید.
  به همین روش این کار ادامه دهید تا کندوی شما تکمیل وادامه کار دربدنه وطبق برای هدفی که در نظر دارید پیش میبرید.
  مجددا تاکید میگردد و همانگونه که اشاره شد هیچوقت در ابتدای فصل برگه موم را در وسط قابهای موجود قرار ندهید.


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :