قسمتهای مختلف و ابعاد سوزن پیوند

توضیحات:

 • به نام خدا

  • ۱» عرض لبه سوزن پیوند برابر ۱ میلیمتر
  • ۲» طول لبه سوزن پیوند برابر ۵/۱.میلیمتر
  • ۳» لبه چاقو مانند انتهای دسته : طول ۱۰ میلیمتر و عرض ۳ میلیمتر
  • ۴» از نهایت پهنایی که وسط قلاب بافتنی دارد و به عنوان جا دستی استفاده می شود
  • ۵» زاویه ۱۳۰ درجه که هر کس می تواند نسبت به سطح دید خودش آن را کمتر یا بیشتر کند.

  فراموش نکنید که لبه سوزن پیوند را تا جایی که استحکام خود را از دست ندهد نازک کنید تا نوک سوزن در حین کار به راحتی و بدون آسیب زدن به لارو در زیر آن  قرارگرفته و امکان برداشت لارو را ایجاد کند.

  سوزن پیوند را در حین کار به این نحو در دست گرفته  و با کمی تمرین شما خواهید توانست به بهترین نحو کار پیوند زدن را انجام دهید و از سرعت و سهولت کار خود لذت ببرید.


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :