استفاده از پوکه یا برگه موم

توضیحات:

 • زنبورها هر بار که از حجره های پوکه تولد می یابند یک لایه بسیار نازک بر روی حجره ها از خود باقی میگذارد واین موجب سیاه شدن ودر نتیجه کلفت تر شدن سلولها میگردد و اگر دقت کرده باشید هر چه بیشتر این پوکه ها مصرف میشود سنگین تر وحتی زنبورهای تولد یافته در اینگونه پوکه نسبت به برگه تازه بافته شده ریز تر هستند و در حجره های تازه بافته شده برگه موم زنبورهای متولد شده درشت تر میباشند.
  زنبوردار با مشاهده این پدیده اولین چیزی  که به فکرش میرسد ،به نژاد زنبور نسبت میدهد در صورتیکه یکی از دلائل زیر یا درشت بودن زنبور ، مصرف پوکه یا برگه موم میباشد.
   در اینجا زنبوردار بعد از سیاه شدن و با مصرف زیاد باید این پوکه ها را ذوب کند. هرچه ما در دوره یا سالیان زیاد اقدام به مصرف پوکه های کهنه ویا مستهلک نماییم آلوده گی وبیماریهای میکروبی و ویروسی را حفظ و تشدید خواهیم نمود.
  بهترین شیوه استفاده از برگه موم وحذف تدریجی پوکه ها حداکثر دوسال در میان میباشد.

  استفاده از برگه موم اج شده در زنبورداري سبب افزايش توليد عسل و جمعيت كارگر و كم شدن جمعيت نرها شده و در نهايت به سود زنبوردار است.در كندوي هاي سنتي چون قالبهاي داخل كندو ثابت هستند،امكان قرار دادن برگه موم وجود ندارد و كارگران خود به خود اقدام به توليد موم و بافت شانها ميكنند و در جريان ساختن سلولها ،تعداد زيادي سلول بزرگتر مخصوص نرها توليد ميكنند و ملكه هم در داخل اين سلولهاي بزرگ،تخم تلقيح نشده قرار مي دهد كه به زنبور نر تبديل ميشوند.به اين ترتيب در كندوهاي سنتي جمعيت كارگرها كم شده و تعداد زيادي زنبور نر متولد ميشوند كه غذاي كندوها را ميخورند و در نتيجه توليد عسل زنبوردار كم ميشود.

  اصول مصرف پوکه در کندوها:


  پس از جمع اوری پوکه های اضافی از کندو در اخر فصل و نگهداری اصولی وبهداشتی در مکان سالم با شروع فصل کار زنبورها با بالا امدن جمعیت نیاز به دادن پوکه یا برگه موم دارد.


  اینکه بعضی ها فکر میکنند پوکه را زنبورها زودتر کار میگیرند وبرگه موم را دیرتر ، چنین نیست . بلکه اختلاف در میزان مصرف شهد دارد که زنبورها برای بافتن موم عسل بیشتری مصرف میکنند که با دادن ورقه موم این اختلاف مصرف شهد به حداقل رسیده است.
  بنابر این زنبورها برای تمیز کردن حجره های پوکه ها برای تخم ریزی اول یک لایه داخلش شهد ریخته سپس با جابجایی شهدها حجره ها را تمیز و دراختیار ملکه جهت تخم ریزی میگذارند.
  در اینجا ملکه هر انچه فضا در اختیار دارد تخم میریزد اعم ازحجره های گشاد تا مع  مولی ، چون با خارج کردن عسل از پوکه ها ( اکستراکتور ) بخش زیادی از شان عسل از حالت استاندارد خارج شده وقابهای شما حامل تخم نر زیاد و در نتیجه بستر مناسبی برای تولید کنه میگردد.
  پس استفاده از پوکه در واقع به اجبار میباشد . چرا ؟ چون در ابتدای پروسه زنبورها وشروع فصل انچنان شهد و گرده نمیاد که زنبوردار مجاب به استفاده از برگه موم باشد.

  همیشه پوکه ها را در کنار اخرین قاب قرار دهید از قراردادن پوکه در وسط قابهای موجود خودداری کرده وباعث فاصله انداختن بین دوقاب نگردید چون با یک سرما واختلاف دما زنبورها به دوبخش تقسیم شده وموجب اختلال در نظم کلنی میگردد.

   

   


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :