بیماری انگلی شپشک زنبور عسل

توضیحات:

 • به نام خدا

   

  از راسته دو بالان است که به علت نحوه زندگی انگلی  Braulidea شپش زنبور عسل خوانده شده است اين حشره انگلی از راسته شپش ها نبوده ولی به خاطر طرز زندگی در موهای بدن زنبوران عسل که شبيه زندگی شپش معمولی است، به اين نام ناميده می شود. از سال ۱۷۴۰ این حشره را به عنوان آفت زنبورعسل گزارش کرده اند، ولی در حا حاضر خسارت آن در حدی نیست که آفت درجه یک کلنی های زنبورعسل به شمار آید.

  مشخصات ظاهری:

  این حشره از نظر شکل ظاهری شبیه یه کنه واروا است، ولی اندازه آن کوچکتر است.مهم ترین وجه تمایز آنها در تعداد پاهاست که شپش زنبورعسل دارای ۶ پا و کنه واروا درای ۸ پا می باشد.
  -حشره کامل بدون بال به رنگ قهوه ای متمایل به قرمز به طول ۱/۵ و عرض ۰/۷۵ میلیمتر است.
  -چشم های مرکب حشره تحلیل رفته و چشم ساده نیز ندارد.-

  - حلقه های سینه کوتاه و فشرده شده است در آخرین بندپا دارای قطعه سخت شانه مانندی است که پانزده تا شانزده دندانه دادرد که در واقع ناخن تغییر شکل یافته است. حشره با همین ناخن تغییر شکل یافته به زنبورمی چسبد.و به آسانی از آن ها بالا و پايين می رود
  -بدنش مانند شپش ها پهن و دارای موهای کوتاه و تيز است.

  اين انگل برخلاف ساير انگل های خارجی بدن حشرات از خون زنبور تغذيه نمی کند، بلکه شريک غذای زنبوران است. بدين ترتيب که حشره در موقع احساس گرسنگی خود را به قسمت سر زنبوران رسانيده و با پاهای خود لب ميزبان را تحريک کرده و به اين وسيله گرسنگی خود را به ميزبان اطلاع می دهد. با اين عمل زنبور دهان خود را باز کرده و قطره ای از عسل يا شهد از آن خارج می کند.

  اين حشره انگل ملکه، زنبوران کارگر و نرها است. آلودگی ملکه به اين انگل گاهی به قدری زياداست که تمام قسمت های سر و سينه و پاهای آن از اين حشرات پوشيده می شود، چون هميشه اطراف ملکه را تعدادی از زنبوران پرستار احاطه کرده و مرتباً او را غذا می دهند، اين موجودات کوچک ازفرصت استفاده می کنند و از غذای ملکه تغذيه می کنند، اين حشره بزرگ ترين لطمه را به ملکه واردمی آورد و وجود تعداد زيادی از اين حشره بر روی ملکه سبب کاهش ميزان تخم گذاری و حتی درآلودگی شديد باعث مرگ ملکه می شود. در آلودگی شديد، حشرات را بايد از بدن ملکه دور و او رانجات داد.

  راه های درمان:

   -بهترين و آسان ترين راه مبارزه با اين انگل دود دادن کندو با دود تنباکو است که تنهااين حشرات را از بين می برد و برای زنبور ضرر زيادی ندارد.قبل از دود دادن، تنه کندو را از کف آن جدا کرده، کاغذ سفيدی را با روغن، چرب و در کف کندو قرار می دهند، سپس بدنه کندو را به جايش گذارده و دود تنباکو را توسط دودی داخل کندوبدهيد، به محض اين که دود تنباکو به اين انگل ها برسد، بی حس می شوند و به کف کندو می ريزند. دراين موقع کاغذ را از کف کندو بيرون آورده و انگل ها را که بر روی آن ريخته اند، می سوزانند.

  -استفاده از داروی فنوتيازين شپشک ها را از بين برد. بدين طريق که روی کاغذ سفيدکف کندو مقداری فنوتيازين پاشيده در داخل کندو قرار داد و بعد از بيهوش شدن شپشک ها در صبح روز بعد مانند مبارزه با دود تنباکو عمل کرد. بهتر است اين کار يک روز در ميان و چند بار در پاييزتکرار شود و پس از ٢ ماه اين عمل برای مبارزه قطعی تکرار تا تخم ها و نوزادانی که در اين مدتتبديل به حشره کامل شده اند نيز کاملاً از بين بروند. چنان چه تعداد شپشک ها کم باشد می توان سر يک چوب کبريت را در عسل فرو برده و به شپشک هايی که روی بدن زنبورها و ملکه هستند، چسباند.شپشک های به عسل چسبيده را با دست از نوک چوب کبريت برداشت و کُشت يا سوزاند.

   


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :