خانه سازی زنبور عسل

توضیحات:

 • به نام خدا

  نحوه خانه سازی زنبور عسل:
  پایان مهاجرت زنبورها به ندرت به نابودی ختم می شود اغلب پیشاهنگان که ماموران اکتشاف هستند بایافتن مکان مناسب به ملکه و زنبوران دیگر اطلاع می دهند که این مکان یا طبیعی است یا انسانی آن را تهیه کرده است به هر حال زنبورها وارد مکان جدیدی که به عنوان کندو  انتخاب نموده اند می شود . کندویی که زنبورها برای لانه گزینی انتخاب کرده اند در حقیقت باتلاش خودشان کندو می شود و گرنه در بدو ورود کندوی انها عبارت است از حفره ای بدون موم وعسل . از این رو زنبورها شروع به ساختن خانه ی جدیدشان می نمایند .آن ها که زودتر به سقف رسیدند با پاهای جلوی خود آویزان می شوند وسپس زنبورهای بعدی به ردیف اول متصل می شوند و این عمل ادامه می یابد تا ساختاری از زنبورها به شکل کله قند تشکیل می شود در این حالت تعدادی از زنبورها به نظافت کندو مشغول شده و عده ای دیگر درزها وشکاف های کندو را مسدود می سازند به تدریج فعالیت زنبورها در آوردن شهد گل ها اغاز می شود وبنیان خانه ی جدید با اولین محموله های شهد به این ترتیب گذاشته می شود اگر کار بر همین روال ادامه یابد ساختن کندو تقریبا سه ماه به طول می انجامد اما ممکن است در بعضی موارد عسل و موم در اختیار زنبورها قرار داده شود که در این صورت کار کندو سازی زودتر خاتمه می یابد .نکته ی  ظریفی در شروع خانه سازی زنبور عسل وجود دارد که به شرح زیر می باشد :
  همان طور که گفته شد زنبورها خانه سازی خود را از سقف شروع می کنند که قران کریم در این مورد لفظ یعرشون را به کار برده است 

  فاصله ی بین کندو سازی و بهره برداری از گل ها:

  یکی دیگر از مواردی که می توان به آن اشاره کرد، فاصله ی میان انتقال مکان زنبور عسل و آغاز بهره برداری او از گل های جدید است. همان طور که ذکر کردیم به صورت معمولی و طبیعی نزدیک دو تا سه ماه طول می کشد که یک کندوی زنبور عسل جدید ساخته بشود و در تمام این مدت بیشترین توجه و تمرکز زنبورها بر امر ساخت و ساز کندو می باشد و پس از گذشت این مرحله و اتمام ساخت کندو است که عملیات بهره برداری از گل ها آغاز می شود.

  کندوی جدید :
  پس از کوچ و یافت مکان مناسب برای کندو سازی فعالیت بسیار چشمگیر زنبورها آغاز می  شود زنبورهای کارگر بازحمت فراوان کار آوردن  شهد گل ها به کندو و عسل سازی آغاز می نمایند فوق العادگی کار زنبورها باعث می شود که بعد  از پنج هفته همه ی زنبورهای که از کندوی قدیمی آمده اند تلف شوند وزنبورهای جوانی که در کندوی جدید پرورش یافته اند جای انها را بگیرند . مأموریت زنبوران در نشستن روی گل وبرداشت شیره وحمل ان به سوی کندو بسیار جدی وتخلف ناپذیر است و وقتی زنبورها در پی انجام این مأموریت هستند برعکس داخل کندو هیچ رفتار دوستانه ای از خود نشان نمی دهند و هدف همگی انها فقط رساند شهد گل ها به کندو می باشد .
  همین زنبورهای که اگر در داخل کندو  یکی از ان ها مورد ازار خارجی قرار بگیرد بقیه ی همکارانش نیش های خود را برای دفاع از او آماده می سازند ،در خارج از کندو چنان غریبه می نمایند که اگر هزار زنبور شهد برنده در حضور بقیه کشته شوند زنبور هزار ویکمی بر روی زنبورهای مرده می نشیند تا از شهد جمع اوری شده توسط  آنها هم استفاده کند . زیرا وظیفه ی شهد رسانی به کندو چنان خطیر وتخلف ناپذیر است که زنبورها ی کارگر برای انجام ان حتی از جان خود و دیگران نیز می گذرند .
  امروز با وسایل آزمایشی از قبیل رنگ کردن یا نشان دار کردن زنبورها به نحوه دیگر در یافته اند که یک زنبور در طول زندگیش دائما وظیفه ی یکسانی را تکرار نمی کند بلکه هر زنبور حتی در طول روز هم وظایف متنوعی را برعهده دارد مثلا اگر زنبوری صبح به مکیدن شیره ی گل ها  مشغول است شب با چرخاندن بال هایش هوای کندو  را  تعدیل می کند یا از لاروها مراقبت می نماید یا در خارج از کندو بر پرچم های  گل ها نشسته و پولن را به داخل کندو می آورد. برای مشاهده ی مستقیم زنبورها امروزه درباغ وحش ها کندو هایی نصب شده که بانگاه کردن به ان براحتی می توان ملکه را شناخت زیرا ساختمان این گونه کندوها به طوری است که قسمت های داخلی آن شکار می باشد تشخیص ملکه از این طریق چندان مشکل نیست  زیرا با دقیق نگریستن به کندو منطقه ای مشاهده می شود که شکل ظاهری ان مانند گلی است که گلبرگ هایش همگی متمایل به قسمت وسط گل هستند و در ان نقطه که تمایل همه ی گلبرگ ها و در واقع همه ی زنبورها به سوی آن است ملکه دارد . به یقین می توان گفت که امکان ندارد زنبورها در جای که ملکه قرار دارد پشت به او باشند بلکه در هر مکانی که ملکه قدم می گذارد همه ی زنبورها مواظب و مراقب و ملازم ملکه هستند و اوهم با تخم گذاری در خانه های خالی کندو موجب ادامه ی حیات در کندو می شود .ملکه قبل از تخم گذاری ابتدا سرخودر ا وارد خانه ی مورد نظر می کند تامطمئن شود که قبلا در ان تخمی نگذاشته است و پس از تخم گذاری در ان خانه این عمل را در مورد خانه های دیگر نیز تکرار می کند . البته خود زنبورها قبل از رسیدن ملکه به ان نقطه دقیقا محل را مورد بررسی قرار داده اند به هر حال این همه دقت برای افزایش نظم در کندو و بالا رفتن کیفیت زندگی در ان است . اتحاد در میان اجتماع زنبورها و انسجام در عمل و هماهنگی در رفتار از ابعاد توحیدی این موجود شگفت اور است .
  البته شگفتی های موجود در نحوه ی عملکرد زنبور عسل تاحدود زیادی مربوط به ساختمان پیچیده و تحسین برانگیز بدنی او می شود مثلا چشم های زنبورعسل حدود هفت هزار سطح دارد که هر سطح در واقع مربوط به یک واحد چشمی یا (اوماتیدی )است و این ساختار ،زنبور را قادر می سازد تادر تاریکی شب هم ببیند یا در انتهای شاخک های زنبور تعداد زیادی فرورفتگی وجود دارد که نسبت به بوهای مختلف حساس وهمین توانایی خارق العاده اورا در امر انتخاب گل های مناسب و به دست اوردن شهد بهتر راهنمایی  می کند

   


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :